Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Fot. Tomasz Koryszko
Opublikowano: 2021-12-28

Na KUL powstał pierwszy w Polsce Erasmus+ HUB

W Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II otwarto siedzibę Lublin Erasmus+ HUB. To pierwszy w Polsce punkt informacyjno-promocyjny dla programów Erasmus+.

Lubelski Erasmus+ HUB to międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał lubelskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych. Do najważniejszych zadań nowej jednostki będzie należało angażowanie uczniów i studentów w życie społeczne, debatę i kształtowanie polityki poprzez wymiany międzynarodowe i praktyki na zagranicznych uczelniach ściśle związane z tematyką cyfryzacji oraz ekologii. Punktem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem utworzenia placówki jest działanie na rzecz promocji programów zarządzanych przez FRSE (m.in. Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) poprzez organizację spotkań informacyjnych, upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży – podkreśla dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Na start nowej inicjatywy Lublin został wybrany nieprzypadkowo. Pod względem liczby studentów miasto znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to trzeci z najstarszych uniwersytetów w Polsce, dlatego dziękuję za wybór tej uczelni jako miejsca centrum projektów młodzieżowych. Niech służy ono całemu Lublinowi – życzył podczas uroczystego otwarcia Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

W Lublinie działa pięć uczelni publicznych i cztery niepubliczne. W 2023 roku miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży. HUB włączy się w przygotowania do objęcia tytułu, organizując warsztaty i konferencje. Będzie także docelowym miejscem spotkań dla rektorów uczelni, kadry zarządzającej szkołami średnimi, placówkami edukacyjnymi i ośrodkami pomocy społecznych. W punkcie organizowane będą także wydarzenia stacjonarne i online, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wypełnić i złożyć wniosek do danego projektu.

HUB informacyjny Erasmus+ mieści się w Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

MK, źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)