Aktualności
Życie akademickie
29 Września
Źródło: www.cm.kul.pl
Opublikowano: 2021-09-29

Na KUL-u tworzą Mediatekę Naukową

Elektroprocesy osadzania miedzi, badania nicieni, czerwona biotechnologia, pedagogika specjalna, pojazd na wodór – to tematy kilku zrealizowanych już audycji w ramach Mediateki Naukowej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

„Służyć przyszłości człowieka” to projekt realizowany przez Centrum Medialne KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Jego celem jest stworzenie Mediateki Naukowej prezentującej osiągnięcia i pracę naukowców, a także prowadzone przez nich badania. Krótkie, około 10-minutowe nagrania audio i video, przedstawiają nie tylko uczonych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale również pozostałych uczelni w Lublinie. Inicjatywa skierowana jest głównie do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy szukając inspiracji na przyszłość, zastanawiają się nad obraniem ścieżki kariery naukowej.

Odbiorcą naszych treści może być jednak każdy zainteresowany rozwojem nauki i działalnością lubelskich ośrodków badawczych. Chcemy w przystępny sposób pokazać osobom spoza środowiska akademickiego czym zajmują się naukowcy oraz jaką wartość mają wyniki badań. Każdy materiał zakończony jest zadaniem badawczym, zagadką naukową, tematem do debaty naukowej – ma to być inspiracja do dalszego promowania i wykorzystywania zrealizowanych programów. Dzięki temu Mediateka będzie miała interaktywny charakter – tłumaczy kierująca projektem dr Joanna Sosnowska z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL.

Popularyzacja osiągnięć połączona jest w Mediatece z ukazaniem społecznej użyteczności nauki. Zamierzeniem twórców jest odpowiedzieć na pytania: jak tworzyć naukę, by służyła człowiekowi i sprzyjała jego rozwojowi, jaka jest społeczna odpowiedzialność nauki, wreszcie – kim jest naukowiec. Odpowiedzi udzielają sami naukowcy.

Pandemia uświadomiła nam, jak bardzo w przestrzeni publicznej brakuje autorytetów naukowych. Projekt ma zatem ukazać młodemu pokoleniu, że ludzie nauki są niezwykle ważni i warto wybrać taką drogę zawodową. Jak mówił patron naszej uczelni Jan Paweł II: „Uniwersytet z natury swojej służy przyszłości człowieka i narodu. Jego zadaniem jest stale wywoływać sprawę tej przyszłości w świadomości społecznej. Wywoływać w sposób niestrudzony, nieustępliwy. Mamy tylu młodych, obiecujących ludzi” – mówi dr Joanna Sosnowska.

W zrealizowanych już audycjach przedstawiono m.in. studentów Politechniki Lubelskiej pracujących nad pojazdem napędzanym wodorem czy prowadzone na KUL badania teatrologiczne, z obszaru „czerwonej biotechnologii” i nad entomopatogenicznymi nicieniami. W sumie ma powstać 40 podcastów audio i tyle samo materiałów wideo.

Zapleczem technicznym oraz zawodowym realizacji projektu jest rozwijające się Centrum Medialne KUL. Na stronie jednostki można oglądać wszystkie odcinki Mediateki Naukowej. Materiały są realizowane przez zespół Uniwersyteckiej Telewizji i Uniwersyteckiego Radia KUL, którego pracownicy tworzą jednocześnie kadrę naukową i dydaktyczną Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. W nagraniach uczestniczą też studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Projekt jest finansowany w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK 

Dyskusja (0 komentarzy)