Aktualności
Życie akademickie
27 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-27

Na starcie zawodowej kariery

Jak młodzi odnajdują swoją ścieżkę zawodową, jak kształcenie zdalne wpłynie na ich kompetencje i jak obecna sytuacja zmieni preferencje pracodawców? Parlament Studentów RP wychodzi z inicjatywą „Młodzi na rynku pracy”.

Rynek pracy, zwłaszcza w czasie pandemii, stanowi wyzwanie, z którym muszą mierzyć się studenci z różnego typu i wielkości uczelni. Niezależnie od kierunku studiów, doświadczenia zawodowego i planowanej ścieżki kariery Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej proponuje wszystkim rozpoczynającym swoje życie zawodowe udział w projekcie „Młodzi na rynku pracy”. To kompleksowa inicjatywa skierowana do studentów, stanowiąca swego rodzaju akademię rozpoczęcia ścieżki zawodowej. Celem jest wsparcie młodych ludzi o jak najszerszym profilu specjalności w kształtowaniu umiejętności miękkich, tworzeniu swojego wizerunku w oczach pracodawców oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych i naukowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do spełnienia oczekiwań pracodawców w aktualnej sytuacji.

Parlament Studentów RP odpowiada na potrzeby środowiska studenckiego czy też szerzej – akademickiego oraz na potrzeby pracodawców. Młodzi ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, jak skutecznie budować swój wizerunek i jak samodzielnie, niekoniecznie w ramach zajęć na studiach, mogą zdobywać dodatkowe kompetencje. Zależy nam, by taka wiedza była ogólnodostępna i łatwa do przyswojenia, stąd inicjatywa „Młodzi na rynku pracy”, której jedną z części będą stanowiły działania informacyjne oraz ogólnodostępne szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy – tłumaczy Mateusz Grochowski, przewodniczący PSRP.

To jednak nie wszystko! Częścią kampanii są także badania dotyczące identyfikacji barier, z którymi mierzą się młodzi ludzie stojący na starcie zawodowej kariery, oraz funkcjonowania zajęć praktycznych na uczelniach i ich wpływu na samorozwój i karierę zawodową.

Dzięki poznaniu rzeczywistych wyzwań będziemy mogli zaproponować działania, które będą stanowiły realną odpowiedź na potrzeby młodych na rynku pracy – zapowiada Aleksandra Pepłowska, koordynatorka projektu.

Inicjatywa wiąże się z rozwojem kompetencji oraz podnoszeniem umiejętności cyfrowych. Wśród planowanych, ogólnodostępnych i bezpłatnych szkoleń znajdą się warsztaty dotyczące założenia własnego biznesu, przygotowania do poszukiwania pracy czy rozmowy kwalifikacyjnej (także w języku angielskim) czy kreowania własnego wizerunku. W projekt z chęcią zaangażowali się partnerzy Parlamentu Studentów RP: Bank Pekao, SpeedUpEducation i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca projekt „My Digital Life”.

W ramach projektu „My Digital Life” wspieramy dorosłych oraz dzieci i młodzież w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych. Podczas webinariów, warsztatów i kursów online przybliżamy uczestnikom narzędzia pracy zdalnej, rozwijamy kompetencje cyfrowe niezbędne do jej wykonywania, a także przekazujemy wiedzę konieczną do uruchomienia własnego biznesu online – mówi Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szczegóły projektu „Młodzi na rynku pracy” dostępne są na Facebooku.

MK, źródło: PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)