Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2021-11-09

Na UAM powstało Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej zainaugurowało działalność na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma to być miejsce realizacji badań i projektów, które łączą dziedziny: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz sztuki.

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej powołano dzięki staraniom zespołu pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, gdzie już są prowadzone badania wchodzące w zakres działalności nowej jednostki.

To ukoronowanie starań wielu koleżanek i kolegów, którzy od dłuższego czasu realizują badania dotyczące partycypacji kobiet w społeczeństwie w każdej sferze aktywności. W moim przekonaniu żadna pomoc w tych działaniach paniom nie jest potrzebna. Wystarczy po prostu równe traktowanie. Natomiast na tym etapie rozwoju społecznego, na którym jesteśmy, jeszcze trochę potrwa zanim panie wywalczą pozycję taką, jaką mają mężczyźni – mówił podczas uroczystego otwarcia prof. Andrzej Stelmach, dziekan WNPiD.

Do zadań Centrum należy inicjowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy naukowej z badaczami i badaczkami z różnych dyscyplin oraz ze środowiskiem gospodarczym, w tym upowszechnianie wiedzy, prowadzenie i wdrażanie nowych programów i metod naukowych.

Chcielibyśmy współpracować z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi. Ta kooperacja ma dotyczyć wspólnych przedsięwzięć, współpracy ludzi, nauki i otoczenia. Czym wyróżniamy się od innych? Jesteśmy i będziemy jednostką interdyscyplinarną, która skupia politologów, ekonomistów, prawników, historyków, antropologów, filologów, kulturoznawców i wielu innych przedstawicieli nauk. Jesteśmy i będziemy blisko pracowniczki, pracownika, studentki, studenta – podkreśliła dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, dyrektor nowej jednostki.

Dodała, że w XXI wieku zmieniają się potrzeby i aspiracje kobiet, ich widzialność oraz udział w procesie sprawowania władzy. Kobiety coraz częściej decydują się na realizację swoich zawodowych aspiracji w obszarach związanych z technologią i tych, które jeszcze kilkanaście lat temu były postrzegane jako tradycyjnie męskie obszary zawodowe. W realizacji ich pasji i zainteresowań naukowych może być pomocne powstałe właśnie Centrum.

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM, przypomniała z kolei działania podjęte w ramach projektu „Gdy nauka jest kobietą”. Obejmowały one odnajdywanie historii kobiet, które uczestniczyły w powstaniu Uniwersytetu Poznańskiego oraz diagnozowanie problemów, które dziś mają kobiety pracujące i studiujące na uczelni.

To diagnozowanie trwa do dzisiaj: za moment ukażą się wyniki kolejnej ankiety przeprowadzonej przez zespół prof. Grażyny Gajewskiej, ruszymy też z akcją ankietowania w sprawie molestowania seksualnego na uniwersytecie. W całym tym krajobrazie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej jest niezwykle ważnym elementem. Prowadzone w nim badania naukowe dadzą podstawy merytoryczne do dalszych działań. Mówi się, że nauki humanistyczne, społeczne są mało aplikacyjne. Otóż to Centrum pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Dane są nam potrzebne w budowaniu nowego rodzaju świadomości, w której działania równościowe nie będą potrzebne, bo będą zakorzenione w naszym sposobie myślenia – podkreśliła rektor UAM.

Podczas towarzyszącej otwarciu konferencji dyskutowano m.in. o zrównoważonym rozwoju i płci, aktywności politycznej kobiet na Ukrainie, przedstawiono także politykę antydyskryminacyjną na UAM.

Ewa Konarzewska-Michalak, źródło: www.uniwersyteckie.pl

Dyskusja (0 komentarzy)