Aktualności
Życie akademickie
07 Lutego
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2022-02-07

Na UG studenci tworzą biologiczny słownik polsko-angielski

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad stworzeniem słownika polsko-angielskiego obejmującego zagadnienia z zakresu szeroko pojętej biologii. To pionierska inicjatywa tego typu na polskich uczelniach. 

„Polsko-angielski słownik biologiczny”, nad którym studenci z UG pracują od sierpnia 2020 roku, wypełniłby lukę w świecie polskich specjalistycznych tłumaczeń naukowych. Uwzględnione w nim zostaną pojęcia z zakresu szeroko pojętej biologii, a więc od biochemii po ekologię. W przedsięwzięciu bierze udział sześcioro studentów genetyki i biologii eksperymentalnej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie istniejące słowniki biologiczne, zarówno internetowe, jak i fizyczne, to publikacje typu „słownik języka polskiego”, tzn. wyjaśniające znaczenie słów stosowanych w tej nauce, a więc de facto stanowiących bardziej encyklopedie niż słowniki. Istnieją natomiast polsko-angielskie słowniki terminów medycznych, z tym że zawierają one tylko terminy bezpośrednio związane z biologią człowieka, np. „biodro”, a nie z biologii w ogóle, np. „płucotchawka”. W związku z tym adresatami słownika byliby zarówno profesjonalni tłumacze, jak i studenci kierunków przyrodniczych oraz społeczność naukowa biologów – wyjaśnia mgr Barbara Kubica-Daniel z Centrum Języków Obcych, pod opieką której realizowany jest projekt.

Zespół w składzie: Marcin Banacki, Anna Barczak, Katarzyna Bryszkowska, Kacper Boguszewski, Hubert Czyż i Aleksandra Kujałowicz, opracował już bazę terminów biologicznych. Liczy blisko 3 tys. rekordów.

Słownik zawierać będzie terminy polskie oraz odpowiadające im ekwiwalenty angielskie wraz z krótkimi ich definicjami w języku angielskim, nie stanowiącymi jednak encyklopedycznej informacji jak w przypadku wspomnianych wcześniej słowników, a bardziej mających na celu wyjaśnienie, czy dane tłumaczenie rzeczywiście odnosi się do terminu, o jaki chodzi czytelnikowi, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku wieloznaczności danego polskiego lub angielskiego słowa. Dodatkowo, terminy angielskie o nieregularnej formie liczby mnogiej będą opatrzone stosowną informacją gramatyczną – podkreśla mgr Barbara Kubica-Daniel.

W planach jest wydanie słownika w formie książkowej. Ponadto, dzięki dotychczasowej współpracy mgr Ireny Moszczyńskiej-Janickiej (CJO) z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, zostanie przygotowana również wersja cyfrowa słownika. W pracach nad nią biorą udział studenci WFMiI, a za opracowanie interfejsu odpowiada Joanna Jaworska z Wydziału Nauk Społecznych UG. Zakończenie prac nad wersją cyfrową przewidywane jest jeszcze w tym roku akademickim.

źródło: UG

Dyskusja (0 komentarzy)