Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-06-20

Na UŁ wykształcą specjalistów od przeciwdziałania praniu pieniędzy

Już niemal 1/5 wszystkich centrów usług biznesowych w Polsce obsługuje procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Realizacja coraz bardziej złożonych procesów i przejmowanie globalnych funkcji AML wymaga coraz większych kompetencji w zakresie analizy danych, oceny ryzyka czy znajomości odpowiednich narzędzi IT. Nowy kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe.

Polska jako niekwestionowany lider w Europie w zakresie rozwoju sektora usług biznesowych, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 400 tys. osób, staje się miejscem, do którego przenoszone są bardziej zaawansowane procesy, w tym te związane z polityką AML. Wielu ekspertów szacuje, że zapotrzebowanie na tego typu usługi i procesy będzie rosło. Procesy związane z polityką AML są obsługiwane przez coraz większą liczbę podmiotów z centrów usług biznesowych w Polsce – w 2022 roku było to niemal 19%.

Nowy kierunek w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

Program nowego kierunku studiów podyplomowych „Analityk AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie realizowany w formule stacjonarnej lub zdalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Został opracowany we współpracy z praktykami oraz przedstawicielami biznesu z takich firm, jak: Euroclear, EY, mBank i Nordea w odpowiedzi na obecne potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego. Zgodnie z europejskim i polskim prawem instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, płatnicze czy biura rachunkowe, zobligowane są do wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W Łodzi mamy już ponad 100 centrów usług biznesowych, które będą w coraz większym stopniu
zainteresowane pozyskaniem na rynku pracy specjalistów po kierunkach w zakresie AML. Podobnie jak
jeszcze liczniejsza pula pracodawców spoza sektora, będą mogli skorzystać na wprowadzeniu takiego
kierunku przez naszą uczelnię. Wspólna inicjatywa ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL), dzięki zaangażowaniu praktyków z doświadczeniem bankowym, pozwoli studentom zdobyć niezbędne kompetencje do efektywnego działania w środowisku zmieniających się regulacji. To już kolejny kierunek przygotowany przez Uniwersytet Łódzki od początku w ścisłej współpracy z biznesem. Dzięki elastycznej formule kierunek jest ciekawą opcją rozwoju dla osób z całej Polski – podkreśla prof. Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego.

Program nowego kierunku obejmuje prawo i ekonomię sektora bankowego, zarządzanie, rachunkowość oraz praktykę funkcjonowania instytucji finansowych. Jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym będzie dotyczyła rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego, oceny ryzyka, pracy z dużą ilością danych oraz pozyskiwaniu i analizowaniu informacji z różnych źródeł. Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę w międzynarodowym środowisku w instytucjach finansowych na stanowisku analityka AML. Jest to funkcja odpowiedzialna za identyfikację i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w celu zapobiegania ryzyka reputacyjnego i finansowego firmy
związanego z działalnością przestępczą.

Obserwujemy, że jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w sektorze usług biznesowych jest
AML. To nie tylko wymóg prawny, ale również element budowania zaufania i reputacji firmy oraz ochrona jej klientów i udziałowców. Skuteczne procedury kontrolne pomagają zapewnić bezpieczeństwo
finansowe organizacji, chroniąc ją przed ryzykiem strat. Ponadto odpowiedzialne postępowanie w obszarze AML zwiększa atrakcyjność firmy dla klientów i partnerów biznesowych. Dzięki wysokiej jakości pracy naszych analityków coraz więcej krajów decyduje się na korzystanie ze wsparcia centrów i
oddziałów, zlokalizowanych w Polsce. Cieszymy się, że w Łodzi uruchomimy kierunek studiów o
ogólnopolskim zasięgu, który odpowiada na potrzeby sektora usług, który pozostaje jedną z
najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki – zaznacza Agnieszka Belowska-Gosławska, wiceprezydent ABSL ds. technologii.

Rynek przeciwdziałania praniu pieniędzy

Według danych Future Market Insights, globalna wielkość rynku przeciwdziałania praniu pieniędzy – a więc usług, oprogramowania oraz rozwiązań mających na celu wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie działań związanych z praniem pieniędzy – szacowana jest na 3,18 miliarda dolarów w 2023 roku. Prognozy wskazują na dynamiczny wzrost nawet do 16 miliardów dolarów w 2033 roku. Rozwój specjalizacji i wiedzy dotyczących tego zjawiska jest tym istotniejszy, że według danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), od 2 do 5% światowego PKB podlega praniu pieniędzy.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)