Aktualności
Życie akademickie
12 Listopada
Opublikowano: 2019-11-12

Na Uniwersytecie Łódzkim otwarto Akademickie Centrum Wsparcia

Doraźna pomoc w sytuacjach kryzysowych, konsultacje psychologiczne, zajęcia w grupach czy strefa ciszy – to tylko część wsparcia, jakie mogą znaleźć w Akademickim Centrum Wsparcia studenci Uniwersytetu Łódzkiego. W przyszłości planowane jest rozszerzenie wsparcia również dla pracowników UŁ. 

W Uniwersytecie Łódzkim przez 10 lat działało Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień – struktura, której głównym zadaniem było wsparcie w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Długoletnie doświadczenie pracowników BONiPU pokazało jednak, że nie wszyscy studenci z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują pomocy w procesie studiowania, a jednocześnie jest wiele osób (nie tylko wśród studentów), które wsparcia potrzebują mimo, iż nie legitymują się formalną dokumentacją. Projekt został sfinansowany z funduszy UŁ.

– Do dyspozycji członków społeczności akademickiej UŁ jest m.in. sala szkoleniowa, pokoje terapeutyczne i strefa relaksu. Ja osobiście żywię nadzieję, że będzie to miejsce, w którym będziemy mogli nie tylko rozwiązywać problemy i pokonywać trudności, ale też usiąść, spotkać się, porozmawiać… albo wspólnie pomilczeć – mówi dr Anna Gutowska, kierowniczka ACW UŁ.

Zakres proponowanych działań obejmuje między innymi: indywidualne konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne; interwencję w sytuacjach kryzysowych (wymagających szybkiego udzielenia pomocy); szkolenia dla kadry uczelni oraz studentów i doktorantów w zakresie aktualnych potrzeb, wsparcie studenta I roku w procesie studiowania; edukację w zakresie higieny psychicznej i psychoprofilaktyki (zdrowy styl życia, radzenie sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, efektywny wypoczynek, zarządzanie czasem wolnym); propagowanie inicjatywy student-asystent osoby z niepełnosprawnością (szkolenia, koordynacja); działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień.

Centrum mieści się na Lumumbowie (naprzeciwko Wydziału Filologicznego UŁ).

źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)