Aktualności
Życie akademickie
09 Lutego
Fot. Julia Agnieszka Szymala
Opublikowano: 2021-02-09

Na Uniwersytecie Śląskim pojawią się data stewardzi

Wsparciem naukowców w kwestiach związanych m.in. z zarządzaniem danymi badawczymi, metodami i technikami pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych, kontrolą jakości danych oraz tworzeniem metadanych zajmą się na Uniwersytecie Śląskim specjalnie do tego celu przygotowani data stewardzi. 

Powołanie data stewardów to jedno z działań służących efektywnemu wdrażaniu polityki otwartego dostępu. Jak przypomniano na stronie internetowej uczelni, wedle postanowień grupy cOAlition S, która zrzesza 12 narodowych agencji finansujących badania naukowe, w tym Narodowe Centrum Nauki, wszystkie publikacje naukowe prezentujące wyniki badań finansowanych z publicznych lub prywatnych grantów, udzielonych przez krajowe, regionalne czy międzynarodowe instytucje finansujące naukę, powinny być publikowane w formie otwartego dostępu w czasopismach, na platformach internetowych lub za pośrednictwem odpowiednich repozytoriów. W 2018 roku agencje połączyły siły, aby wprowadzić w Europie zasadę publikowania wyników badań naukowych w tak zwanym otwartym dostępie. Zasada ta obowiązuje od tego roku.

Dążąc do tego celu, na Uniwersytecie Śląskim powołano już koordynatora ds. otwartego dostępu. Z początkiem lutego została nim Natalia Galica (na fot.) z Działu Nauki UŚ. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz University College Dublin w Irlandii, stypendystką Anglia Ruskin University w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat zajmowała się koordynacją projektów na polskich i zagranicznych uczelniach. Obecnie jest doktorantką Szkoły Doktorskiej UŚ oraz uczestniczką pierwszej polskiej edycji Data Steward School. Jej zadanie polega na upowszechnianiu wiedzy o wszystkich aspektach nauki otwartej. Będzie pełnić także rolę data stewarda.

Stworzenie całej społeczności data stewardów śląska uczelnia uznała za jeden z priorytetów. Osoby te, reprezentujące dyscypliny naukowe UŚ, zaoferują wsparcie naukowcom i zespołom badawczym m.in. w kwestiach związanych z: zarządzaniem danymi badawczymi, metodami i technikami pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych, kontrolą jakości danych, tworzeniem metadanych, bezpieczeństwem, organizacją i przechowywaniem danych w czasie procesu badawczego i po jego realizacji, wyborem repozytoriów, rzetelnością naukową, regulacją dotyczącą danych osobowych, danych wrażliwych oraz własności intelektualnej, publikacją danych oraz publikacją w ramach open access.

Data stewardzi będą także współpracować z Działem Projektów i z wydziałowymi zespołami ds. projektów w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi we wnioskach grantowych. W sytuacjach nietypowych skorzystają z konsultacji eksperckich z osobami reprezentującymi wyspecjalizowane komórki administracji centralnej UŚ, na przykład w zakresie praw autorskich czy też ochrony danych osobowych.

Uniwersytet zapowiada także uruchomienie specjalnej strony internetowej oraz bazy wiedzy Nauka Otwarta UŚ/UŚ Open Science, a także organizowanie szkoleń dla naukowców oraz pracowników administracji centralnej i wydziałowej, zajmujących się wsparciem projektów badawczych.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)