Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Opublikowano: 2021-10-19

Na UW powstała jednostka badawcza zajmująca się elitami

Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji powołano na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa jednostka zajmie się badaniem elit oraz ich metamorfozy w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy.

Elity są istotną częścią społeczeństw bez względu na kulturę czy ustrój polityczny. Podlegają wprawdzie zmianie, ale ich znaczenie i wpływ na różne sfery życia pozostają na wysokim poziomie. Z tego względu, jak przekonują pomysłodawcy #Elitylab UW, analiza elit oraz ich relacji ze społeczeństwem nie ma charakteru elitarystycznego, lecz jest współcześnie istotnym celem naukowym.

Powstanie Laboratorium w interdyscyplinarnym środowisku ma wypełnić lukę w polskim świecie akademickim. Brakuje w nim bowiem instytucji zajmujących się elitami. Nie prowadzi się również zespołowo podobnych badań – przekonują naukowcy z Wydziału „Artes Liberales”, gdzie usytuowano nową jednostkę.

Jej podstawowym celem badawczym ma być analiza elit oraz stworzenie architektury badawczej umożliwiającej tę działalność na profesjonalnym poziomie studiów zaawansowanych. Przedmiotem badań będą elity oraz ich przekształcenia w nowoczesnym świecie. Chodzi zarówno o elity współczesne, jak i perspektywę historyczno-społeczną ich wyłaniania się, tworzenia oraz transformacji. Pracami #Elitylab UW kieruje dr hab. Piotr Kulas.

Potrzeba stworzenia Laboratorium wynika z potrójnej diagnozy. Po pierwsze, problem badania elit jest uznawany współcześnie za przedsięwzięcie z natury elitarne, w przeciwieństwie do refleksji nad innymi grupami ulokowanymi niżej w hierarchii. To sprawia, że problematyka ta nie jest współcześnie często podejmowana jako osobny przedmiot analiz. Celem Laboratorium jest zatem prowadzenie badań nad elitami z naukowej, interdyscyplinarnej perspektywy i w relacji do innych kategorii społecznych. Jest to szczególnie istotne współcześnie ze względu na istniejące i coraz częściej diagnozowane napięcie między elitami a resztą społeczeństwa – czytamy na stronie internetowej projektu.

Jako kolejny powód uruchomienia #Elitylab UW autorzy podają rozproszenie badaczy oraz ośrodków zajmujących się tą problematyką. I dotyczy to nie tylko Polski, ale również środowisk międzynarodowych. Celem Laboratorium jest zatem stworzenie platformy wymiany naukowej, badawczej, inicjowanie i nawiązywanie współpracy między badaczami. Wreszcie, po trzecie, w efekcie przemian społeczno-gospodarczych (m.in. wynikających z globalizacji, profesjonalizacji, biurokratyzacji, rozwoju nowych form komunikacji) można zaobserwować zjawisko wyłaniania się nowych elit realizujących nowe role oraz przejmujących funkcje społeczne dawnych elit. W tym kontekście naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zamierzają nie tylko analizować te nowe tendencje, ale również badać „stare” elity oraz ich reakcję na zachodzące zmiany.Wśród zakreślonych obszarów badawczych twórcy #Elitylab UW wymieniają m.in. historyczne i współczesne źródła antyelitaryzmu, inteligencję i jej przekształcenia w Europie Środkowo-Wschodniej, elity globalne (tzw. jet set), narodowe i lokalne, intelektualistów oraz ich społeczne role dawniej i współcześnie, elity i problem reprezentacji, a także kwestie statusu, prestiżu i szacunku społecznego.

Jak dodają, ulokowanie Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji na Wydziale „Artes Liberales” daje możliwość powiązania badań naukowych z procesem dydaktycznym na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

MK, źródło: www.al.uw.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)