Aktualności
Życie akademickie
25 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-01-25

Na UW założono zespół badań nad rękopisami Siglum

Na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego powstał interdyscyplinarny zespół badań nad rękopisami Siglum. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych.

Zespół Siglum tworzą: dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki UW i dr hab. Anna Just z Instytutu Germanistyki UW. We współpracę zaangażowani są także m.in. mgr Agnieszka Fabiańska z Gabinetu Rękopisów BUW, specjaliści z innych jednostek uniwersytetu zajmujący się rękopisami, a także studenci i doktoranci.

Członkowie zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu i czasach nowożytnych. Wśród przedsięwzięć, które organizowane będą stacjonarnie lub w formule online, są cykliczne spotkania i warsztaty w Gabinecie Rękopisów BUW, w trakcie których studenci i doktoranci poznają podstawy warsztatu w bezpośredniej pracy z manuskryptami ze zbiorów BUW. Ponadto przynajmniej raz w roku przewidywane są wykłady, seminaria i warsztaty z mediewistami z zagranicznych ośrodków badawczych otwarte dla studentów, doktorantów i kadry naukowej UW. Z kolei cykl gościnnych wykładów z mediewistyki, otwartych dla studentów i doktorantów UW (2 wykłady w semestrze), to kontynuacja inicjatywy, która z udziałem gości z Polski i zagranicy odbywa się już od sześciu lat w Instytucie Anglistyki UW.

W marcu odbędzie się webinarium, podczas którego członkowie zespołu przedstawią swoje projekty i zakres prac badawczych.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)