Aktualności
Życie akademickie
03 Listopada
Źródło: www.historia.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-11-03

Na Wydziale Historii UW działa tutor wspierający osoby w spektrum autyzmu

Na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego zainaugurowano akcję skierowaną do osób w spektrum autyzmu. Wsparcie ma im zapewnić specjalnie powołany do tego celu tutor. 

Od października na Wydziale Historii UW działa tutor, którego zadaniem jest wsparcie studentów w spektrum autyzmu. Zakres jego obowiązków obejmuje pomoc w rejestracji na zajęcia (informacja o terminach, sposobach zapisu na zajęcia, korzystanie z systemu USOS, punkty ECTS); przekazywanie informacji o wydarzeniach na uczelni; informowanie o zapisach, miejscach wydarzeń, osobach prowadzących; wskazywanie kontaktów do miejsc/osób udzielających wsparcia na uczelni (np. Centrum Pomocy Psychologicznej); instruowanie o sposobach załatwiania spraw formalnych (np. stypendiów, składania wniosków przez USOS, akademików, legitymacji studenckiej).

Chcemy osobom w spektrum autyzmu ułatwić adaptację do życia akademickiego. Wsparcie zapewni kompetentny tutor z Biura Pomocy Psychologicznej UW. Zależy nam, by wszyscy studiujący czuli się na wydziale dobrze – wyjaśnia dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. UW, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Rolę tutora w roku akademickim 2022/2023 pełni Antoni Kubiak, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Historii. Do skorzystania z jego pomocy nie jest wymagana formalna diagnoza ani rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Możliwe jest umówienie się na spotkanie stacjonarne zarówno na Wydziale Historii, jak też w formule online. Inicjatorzy akcji zaznaczają, że zadaniem tutora nie jest udzielanie wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Warto dodać, że to nie pierwsza tego typu inicjatywa podjęta na Wydziale Historii. W maju ubiegłego roku powołano pełnomocnika dziekana ds. przeciwdziałania dyskryminacji, który służy pomocą w rozwiązywaniu konfliktów oraz dba o to, by wszyscy członkowie wydziałowej wspólnoty byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Zakres spraw, którymi się zajmuje, dotyczy przejawów dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego.

Przedsięwzięcia te wpisują się w szereg działań pomocowych podejmowanych również na szczeblu uczelnianym. Uniwersytet Warszawski uruchomił m.in. Centrum Pomocy Psychologicznej, działa także koordynator przeciwdziałania mobbingowi.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)