Aktualności
Życie akademickie
14 Grudnia
Dr Beata Karpińska-Musiał. Źródło: cw.edu.pl
Opublikowano: 2017-12-14

Nagroda EDUinspiracje dla UG za projekt wdrażania tutoringu

Uniwersytet Gdański otrzymał nagrodę EDUinspiracje 2017 za realizację projektu pt. „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim”, kierowanego przez dr Beatę Karpińską-Musiał z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG.

Dr Beata Karpińska-Musiał ,zainspirowana „Szkołą Tutorów Akademickich” – szkoleniem tutorskim prowadzonym przez Collegium Wratislaviense, zainicjowała realizację Projektu IQ „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparciu o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (ang. Ideal Quality in Good Quantity)”. Projekt ten, zrealizowany w latach 2014-2016, był możliwy dzięki grantowi, jaki dr Karpińska-Musiał otrzymała w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (działanie Rozwój Polskich Uczelni) od darczyńców z Islandii, Norwegii i Lichtensteinu (tzw. granty Norweskie – EEA Grants, Norway Grants i środki krajowe). Operatorem projektu na terenie kraju była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu wynosiła 345 407,88 PLN. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia oraz wydobycie potencjału intelektualnego ze studentów, którzy oczekują jeszcze bardziej ambitnych wyzwań niż te, które oferuje im program studiów wybranego kierunku.

Nagroda EDUinspiracje została przyznana przez FRSE (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) w kategorii Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Projekt zaowocował także m.in.dwoma publikacjami o tematyce tutoringowej, zredagowanymi przez dr Karpińską-Musiał, podsumowującymi wyniki projektu: „W trosce o jakość w ilości. Tutoring oksfordzki na Uniwersytecie Gdańskim”, „Studenckim piórem w tutorskim kałamarzu. Tutoring akademicki na Uniwersytecie Gdańskim” oraz książką autorską dr Beaty Karpińskiej-Musiał „Edukacja spersonalizowana na uniwersytecie. Ideologia – instytucja – dydaktyka – tutor”. Projekt ma także swoją kontynuację m.in. w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia realizowanych przez międzywydziałowe Centrum Tutorów UG.

Tegoroczna gala nagród FRSE pod hasłem „Podziel się sukcesem” połączona z wręczeniem nagród EDUinspiracje i EDUinspirator odbyła się 7 grudnia 2017 w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Nagrodę w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego odebrała pomysłodawczyni wdrażania tutoringu na Uniwersytecie Gdańskim dr Beata Karpińska-Musiał.

Więcej informacji o tutoringu na Uniwersytecie Gdańskim na stronie: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/65071/tutoring_i_laboratorium_inicjatyw_dydaktycznych_na_uniwersytecie_gdanskim

Lista nagrodzonych: http://www.frse.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-eduinspiracje/

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)