Aktualności
Życie akademickie
01 Marca
Opublikowano: 2022-03-01

Nagroda EUIPA na pomoc dla Ukrainy

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę, pracownicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zdecydowali o przeznaczeniu 25 tys. euro pochodzących z nagrody European Innovation Procurement Awards (EUIPA) na wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy.

Europejskimi Nagrodami Zamówień na Innowacje wyróżniono wzorowe działania najlepszych publicznych i prywatnych nabywców promujących innowacyjne praktyki w zakresie zamówień w całej Europie. NCBR otrzymało nagrodę za innowacyjną strategię zamówień publicznych, w ramach której prowadzi przedsięwzięcia z obszaru Europejskiego Zielonego Ładu.

W obliczu tak poważnego kryzysu gospodarczego i humanitarnego nie możemy zostać obojętni. Chcemy wesprzeć naszych sąsiadów i okazać solidarność z narodem ukraińskim.  Od ponad 2 lat intensywnie pracujemy na rzecz rozwijania nowoczesnych form wspierania innowacji. Decyzję o przekazaniu nagrody podjął wspólnie cały zespół zaangażowany w projekt – informuje Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, odpowiedzialnego za wdrażanie innowacyjnej formuły zamówień przedkomercyjnych, wyróżnionej nagrodą EUIPA.

Jury konkursu doceniło strategię nowatorskich zamówień, które Centrum zastosowało do przeprowadzenia dziewięciu przedsięwzięć badawczych, realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Przedsięwzięcia te realizowane są od grudnia 2020 roku ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Zamawiającym jest NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki. Podmioty zainteresowane jego rozwiązaniem uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku.

Gratuluję i dziękuję pracownikom NCBR, którzy postanowili dołożyć swoją „cegiełkę” do tego wielkiego i wspaniałego zrywu pomocowego. Ukraina to ważny partner we współpracy badawczo-rozwojowej, z którym łączy nas m.in. potrzeba harmonijnego, zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektora NCBR.

Była to pierwsza edycja konkursu EUIPA, zorganizowanego przez Europejską Radę ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali po 75 tys. euro, a każdy z wicemistrzów – 25 tys. euro.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)