Aktualności
Życie akademickie
23 Stycznia
Źródło: www.perspektywy.pl
Opublikowano: 2019-01-23

Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019

Istotą tej nagrody jest uhonorowanie osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynaradawianiu szkół wyższych, zarówno dla tych, którzy zajmują się tymi kwestiami praktycznie, np. w dziedzinie rekrutacji czy marketingu, jak również wyróżniających się nauczycieli akademickich.

W tym roku laureatami zostali:

Gwiazdą Zarządzania – Management Star: Dorota Maciejowska, kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gwiazdą Marketingu – Marketing Star: Oleksandr Zakharchuk, specjalista ds. rekrutacji SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Gwiazda Kształcenia – Teaching Star: dr hab. med. Sławomir Wójcik, adiunkt Zakładu Anatomii i Neurobiologii, kierownik Działu rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wschodząca Gwiazda – Rising Star: dr Agata Karska, pełnomocniczka dziekana ds. umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gwiazda Badań – Research Star: prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybitna Gwiazda – Distinguished Star: prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, założyciel i prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)