Aktualności
Życie akademickie
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

Nagrody Ministra za rok 2016

Wybitni polscy naukowcy są gwarantem budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystości wręczania Nagród Ministra za 2016 rok.

Na piątkowej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szef resortu nauki podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju. – Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa – podkreślił Gowin.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB NAUKOWO-TECHNICZNE

Badania podstawowe: prof. dr hab. Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa: prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, Wojskowy Instytut Medyczny; dr inż. Anna Makuch, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Badania na rzecz rozwoju gospodarki: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Politechnika Warszawska; inż. Janusz Trojanowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej

NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN; prof. dr hab. Rafał Weron, Politechnika Wrocławska; prof. dr hab. Szczepan  Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: prof. dr hab. Paweł Moskal, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Stanisław Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, Politechnika Gdańska; prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

NAGRODY ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU, ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

Nagrody za całokształt dorobku: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Jacek Otlewski, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Andrzej Borowski, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Wit, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska; prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Czesław Porębski, Uniwersytet Jagielloński

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia: dr hab. Adam Kopciowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, Politechnika Warszawska; dr hab. Krzysztof Piontek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Akademia Leona Koźmińskiego; dr hab. Maria Marcinkowska-Rosół, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. inż. Monika Kwoka, Politechnika Śląska w Gliwicach; dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, Politechnika Gdańska; dr hab. Sebastian Kmiecik, Uniwersytet Warszawski

Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia: dr Michał Marcinkowski, Uniwersytet Wrocławski; dr inż. Dariusz Brzeziński, Politechnika Poznańska; dr inż. Jakub Flotyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; dr Piotr Wcisło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Piotr Pokora, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; dr Joanna Nizioł, Politechnika Rzeszowska

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne i zespołowe: prof. dr hab. Ewa Maria Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; dr Grzegorz Kiarszys, Uniwersytet Szczeciński

dr Iwona Łęska-Drajerczak, mgr Ewa Grzywaczewska-Stewart, B.A. Simon Harris, dr Przemysław Kaszubski, B.A. Shane Nahumko, mgr Paul Newsham, B.A. Colin Phillips, dr Michał Remiszewski, mgr Tomasz Szczegóła, B.A. Christopher Whyatt, dr Sylwia Wojciechowska, dr Magdalena Wrembel – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nagroda zespołowa)

dr hab. inż. Stanisław Małek, dr hab. inż. Grzegorz Durło, dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, dr hab. inż. Jarosław Socha, dr hab. inż. Kazimierz Januszek, dr inż. Ewa Błońska, dr inż. Tomasz Wanic, dr hab. inż. Jarosław Kucza, dr inż. Rafał Starzak, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Jacek Banach, dr inż. Marta Kempf, dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (nagroda zespołowa)

prof. dr hab. Jan Konopacki, dr hab. Marek Wieczorek, dr hab. Maria Krotewicz, dr hab. Tomasz Kowalczyk, dr Renata Bocian, dr Magdalena Strzelczuk, dr Paulina Kaźmierska – Uniwersytet Łódzki (nagroda zespołowa)

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, dr inż. arch. Izabela Sykta, mgr inż. arch.  Joanna Szwed, mgr inż. arch. krajobrazu Martyna Klimkiewicz-Kozak – Politechnika Krakowska (nagroda zespołowa)

dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk, prof. dr hab. med. Romana Tomaszewska – Uniwersytet Jagielloński (nagroda zespołowa)

dr hab. Andrzej Rokita, dr Tadeusz Rzepa, dr Ireneusz Cichy – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (nagroda zespołowa)

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

I stopnia za osiągnięcia  organizacyjne: dr hab. inż. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski; mgr Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski; dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

II stopnia za osiągnięcia  organizacyjne: dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Źródło: www.nauka.gov.pl/

Dyskusja (0 komentarzy)