Aktualności
Życie akademickie
19 Grudnia
Źródło: Fundacja Technotalenty
Opublikowano: 2022-12-19

Nagrodzono laureatów „Pomostów Przyszłości”

Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostały nagrodzone podczas gali „Pomostów Przyszłości”, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

„Pomosty Przyszłości” to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka. Jego celem jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie do korzyści płynących z obopólnej współpracy. Inicjatywa ma pokazać najlepsze praktyki i przykłady projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą benefity zarówno dla gospodarki, jak i świata nauki.

Do pierwszej edycji zgłoszono prawie 30 projektów z nauki i biznesu. Oceniano je w czterech kategoriach: Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, Pomost do nauki dla osoby, Pomost do biznesu dla instytucji naukowej oraz Pomost do biznesu dla osoby. Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami na uroczystej gali, która odbyła się 12 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

  • Pomost do biznesu dla instytucji naukowej – Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

W pełni rozumiejąc konieczność szerokiej implementacji wyników prac badawczych, naukowcy z Wydziału Elektrycznego od wielu lat ściśle współpracują z firmami z branży automatyki, elektroniki oraz elektrotechniki. Kooperacja z otoczeniem gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, stanowi istotny element strategii rozwoju Wydziału na lata 2021–2024. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół energoelektroników, który od wielu lat realizuje prace naukowe i projekty B+R nt. elektronicznych przekształtników energii (do kilkuset kW), w tym przekształtników: napędowych, rezonansowych, sieciowych z filtrami LCL, wielopoziomowych, DC/DC (izolowanych i nieizolowanych).

  • Pomost do biznesu dla osoby – zespół z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk, prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, dr hab. n. med. Jan Kochanowicz

Projekt pt. „Przydatność diagnostyczna oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami neurologicznymi stanowił w latach 2019–2020” miał na celu ocenę przydatności diagnostycznej oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich kappa (κ) i lambda (λ) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a tym samym poszukiwanie wczesnych wskaźników diagnostycznych tego schorzenia, które dotyka głównie młodych ludzi i jest chorobą przewlekła, niekiedy trudną do zdiagnozowania, o złożonej etiologii.

  • Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego – Imagene.me SA

Firma Imagene.me SA została założona w 2018 roku w Białymstoku. Swoją działalność prowadzi w obszarze medycyny spersonalizowanej, genomiki oraz wielkoskalowych analiz danych biomedycznych, wykorzystujących między innymi technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Imagene.me SA wywodzi się ze środowiska akademickiego – założyli ją: dr hab. Mirosław Kwaśniewski, genetyk molekularny i bioinformatyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, oraz Mariusz Ferenc, matematyk, specjalista w zakresie tworzenia algorytmów AI/uczenia maszynowego, od lat skutecznie wdrażający zaawansowane metody analizy danych w obszarze opieki zdrowotnej w USA.

  • Pomost do nauki dla osoby – wyróżnienia: Przemysław Szleter, prezes Zarządu DAC.digital i Grzegorz Chocian, prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o.

Przemysław Szleter pochodzi z Podlasia, jest współzałożycielem i CEO w DAC.digital. Wykształcenie wyższe uzyskał na Politechnice Gdańskiej oraz w Anglii, na Coventry University. Pierwsze doświadczenie zdobył w Barcelonie jako inżynier przy budowie akceleratora cząstek elementarnych. DAC.digital założył w 2009 r., a jego główną wizją było stworzenie miejsca, które wyróżniałoby się innowacyjnością i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie nowych technologii. Dziś DAC.digital jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie, specjalizującą się w inżynierii oprogramowania, zajmującą się tworzeniem oprogramowania oraz integracją sprzętu dla branż logistycznych, medtech oraz rolnictwa.

Grzegorz Chocian jest promotorem innowacyjnego podejścia w określaniu hipoteki środowiskowej przedsięwzięć. EKOTON sp. z o.o. to polska, rodzinna firma prywatna, pierwotnie założona w 1998 roku w postaci spółki cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru ochrony środowiska, gospodarki odpadami, realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, hydrotechnicznych (duża i mała retencja wody), przemysłowych, turystycznych i rolniczych, ponadto wsparcia firm i samorządów w zarzadzaniu strategicznym dotyczącym ochrony środowiska.

Gala „Pomostów Przyszłości” była okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów a także zaczerpnięcia informacji, dlaczego warto współpracować. Wykład na temat „Badaj, rozwijaj biznes, inwestuj – Nowe Fundusze Europejskie” wygłosił Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbył się także panel ekspercki na temat „Nauka vs. biznes – to sojusz na lata czy konflikt bez szans na rozejm?”.

Organizatorem  „Pomostów Przyszłości” jest Fundacja Technotalenty, a współorganizatorem Województwo Podlaskie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)