Aktualności
Życie akademickie
01 Września
Opublikowano: 2017-09-01

Napływają prace na XIII konkurs SKOMPLIKOWANE I PROSTE

Już tylko do 11 września można nadsyłać artykuły popularnonaukowe do konkursu „Forum Akademickiego” dla młodych naukowców. Pula nagród pieniężnych wynosi 18.500 zł, a prócz nich regulamin przewiduje liczne nagrody rzeczowe: udział w kursach, zestawy map cyfrowych, urządzenia do ładowania smartfonów z funkcją routera oraz książki.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Honorowy patronat nad konkursem „Skomplikowane i proste” objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Regulamin konkursu https://forumakademickie.pl/konkursy/regulamin-xiii-konkursu-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/

Dyskusja (0 komentarzy)