Aktualności
Życie akademickie
21 Maja
Fot. Mateusz Pietrusza/NIAiU. Źródło: NIAiU
Opublikowano: 2018-05-21

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczął działalność

10 maja swoją działalność zainaugurował Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie. W imieniu p.o. dyrektora placówki, znanego architekta Bolesława Stelmacha, uroczystość otworzyła jego zastępczyni Izabela Pastuszko. 

O utworzeniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku. Zgodnie z nim przedmiotem działania NIAiU jest „prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”.

Powstanie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest wyrazem zainteresowania państwa jakością przestrzeni i odpowiedzią na wyraźny brak działań systemowych w zakresie edukacji o przestrzeni i kształtowania kultury architektonicznej w Polsce. Działania podejmowane przez Instytut mają być odpowiedzią na kryzys polskiej przestrzeni, mający wpływ na jakość życia obywateli.

NIAiU ma przede wszystkim upowszechniać wiedzę o znaczeniu architektury i przestrzeni oraz uświadamiać znaczenie tych obszarów kultury dla społeczeństwa, oddziałujących na wszystkich użytkowników. Ma być instytucją edukacyjną, realizującą swe zadania poprzez działania wystawiennicze, popularyzatorskie, promocyjne oraz wydawnicze. Instytut ma się przyczyniać do kreowania krytyki architektonicznej, jak także wypracowywania i promowania dobrych praktyk w zakresie przekształcania przestrzeni. Ważnym elementem działalności Instytutu będzie również dokumentacja i archiwizacja dorobku polskich architektów i urbanistów oraz jego udostępnianie  szerokiej publiczności.

Instytut ma na celu również tworzenie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy z podmiotami zaangażowanymi w promocję i rozwój architektury oraz urbanistyki. Ważnym zadaniem stojącym przed Instytutem jest podejmowanie działań w kierunku profesjonalizacji oraz doskonalenia zawodowego architektów i planistów m.in. poprzez wzmacnianie współpracy z sektorem nauki, edukacji oraz studiami projektowymi. Działania realizowane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki będą adresowane do wszystkich użytkowników przestrzeni, z uwzględnieniem oferty kierowanej do profesjonalistów.

Źródło: MKiDN, NIAiU

Dyskusja (0 komentarzy)