Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Opublikowano: 2023-02-01

NASK podejmuje współpracę z University of Technology Sydney

Rozwijanie nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzenie interdyscyplinarnych badań i wymianę doświadczeń zakłada list intencyjny o współpracy między Państwowym Instytutem Badawczym NASK a University of Technology Sydney.

Porozumienie zostało sygnowane przez Michała Karpowicza, zastępcę dyrektora NASK i Michaela Blumensteina, prodziekana ds. badań i innowacji UTS. University of Technology Sydney to jedna z wiodących uczelni na świecie w zakresie informatyki i telekomunikacji, plasująca się w obu dyscyplinach w pierwszej dwudziestce listy Academic Ranking of World Universities. UTS działa w silnym powiązaniu z rynkiem przemysłowym.

W ramach współpracy NASK i UTS zamierzają rozwijać nowoczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania organizacyjne, a także przeprowadzać ich transfer na rynek. Porozumienie zakłada również prowadzenie wspólnych, interdyscyplinarnych badań, organizowanie staży badawczych, uczestnictwo we wspólnych projektach i programach oraz wymianę doświadczeń w dziedzinach objętych wspólnymi badaniami i projektami. NASK i UTS zamierzają też wspólnie poszukiwać możliwości pozyskania środków na działania ze źródeł publicznych oraz organizować seminaria i konferencje naukowe.

To nie pierwsza tego typu umowa, której jednym z sygnatariuszy jest NASK. W ubiegłym roku podpisano porozumienie z Massachusetts Institute of Technology. Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL) skupia wokół siebie ponad 1,2 tys. osób w ponad 900 projektach, z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego, obrazowania komputerowego, kryptografii, sieci komputerowych i robotyki.

NASK prowadzi badania naukowe w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji przyczyniające się do rozwoju technologii informacyjnych służących społeczeństwu, prowadzi działalność dydaktyczną, pełni rolę jednego z trzech CSIRT-ów na szczeblu krajowym, a także realizuje liczne zadania cyfryzacji polskiej przestrzeni publicznej.

MK, źródło: NASK

Dyskusja (0 komentarzy)