Aktualności
Życie akademickie
06 Września
Opublikowano: 2022-09-06

Nauka + technologia + biznes = Data Science w ekonomii

Połączenie nauki, technologii i biznesu – tego mogą się spodziewać studenci, którzy wybiorą w tym roku studia na najnowszej specjalności Data Science w ekonomii na warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Dzięki specjalistycznym platformom nauka odbywać się będzie na unikalnych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych z całego świata.

Studenci, którzy podczas najbliższego semestru wybiorą specjalność Data Science w ekonomii, po jej ukończeniu będą przygotowani do wykonywania jednego z najbardziej poszukiwanych zarówno w Polsce, jak i na świecie zawodów analityka danych (Data Analyst). Osoby na tym stanowisku są potrzebne już praktycznie we wszystkich branżach, a prognozuje się, że w nadchodzących latach popyt będzie tylko rósł. W czasach transformacji cyfrowej w każdej chwili wytwarzane są miliony danych. Ich poprawna selekcja i ocena stają się niezbędnymi kompetencjami. Analitycy zajmują się nie tylko interpretacją danych, ale także przewidywaniem procesów zachodzących w gospodarce globalnej.

Jak dane pomagają podejmować decyzje biznesowe

Zrozumienie sposobów kształtowania trendów gospodarczych umożliwia tworzenie skuteczniejszych strategii biznesowych. Osoby zajmujące stanowisko Data Analyst pomagają firmom prowadzić analizę rynku i konkurencji w celu zidentyfikowania zmian, tendencji i możliwości w danej branży czy sektorze. Do kompetencji zatrudnionego w przedsiębiorstwie analityka może również należeć zarządzanie procesami decyzyjnymi. Na Data Science w ekonomii, oprócz wykwalifikowanej kadry naukowej, prowadzącymi będą doświadczeni eksperci sektorowi. Organizacje, które zostały partnerami biznesowymi specjalności, mogą w przyszłości stać się miejscem pracy dla absolwentów.

Chcąc monitorować efektywność działania różnych obszarów przedsiębiorstwa czy instytucji, konieczna jest umiejętność prezentacji uzyskanych informacji. Profesjonalny raport stanowi pierwszy krok do znalezienia odpowiedzi na pytania o kondycję i przyszłość organizacji. Ważne jest zaprezentowanie danych i wniosków w taki sposób, aby były zrozumiałe i przejrzyste także dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii, a są zaangażowane w proces decyzyjny. Nie bez przyczyny to właśnie analiza i wizualizacja danych będzie jednym z głównych przedmiotów na startującej w najbliższym semestrze specjalności Data Science w ekonomii.

Kompetencje analityka danych ekonomicznych

Celem specjalności opracowanej przez kadrę naukową Uczelni Łazarskiego i ekspertów z ISI Emerging Markets Group jest nauka sprawnego i logicznego zarządzania danymi.

Samo agregowanie danych nie zapewnia korzyści, trzeba je jeszcze umiejętnie przetwarzać. W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane stanowią rodzaj kapitału, który należy zabezpieczyć. Sukces biznesowy i możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku w coraz większym stopniu zależą od dostępu do danych, ich dobrej analizy i trafnego wykorzystania – przekonuje Daria Rybińska, manager regionu CEE z ISI Emerging Markets Group.

Zapewnienie biznesowi bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni, włączając w to jego zasoby cyfrowe w postaci danych, to jedna z kluczowych kompetencji specjalisty na stanowisku Data Analyst, którą zdobędą absolwenci Data Science w ekonomii. Aż 31 proc. cyberataków kończy się ujawnieniem lub modyfikacją cennych firmowych danych, a prawie 3/4 incydentów jest skutkiem niebezpiecznych działań samych pracowników. Podczas zajęć na nowej specjalności studenci poznają nowoczesne metody zarządzania obszarem ryzyka cybernetycznego oraz zapobiegania różnorodnym zagrożeniom czyhającym w tym obszarze.

Platformy EMIS i CEIC

Specjalność Data Science w ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania to czas na rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, przede wszystkim poprzez przygotowywanie kompleksowych projektów, liczne wystąpienia i prezentacje. Korzystanie podczas zajęć z udostępnianych przez ISI Emerging Markets Group serwisów ekonomicznych EMIS i CEIC, w których dostępne są dane zarówno mikro-, jak i makroekonomiczne, przygotuje studentów do płynnego wejścia na dalszą drogę kariery Data Analyst. Możliwość pracy z danymi dostarczanymi przez analityków z lokalnych rynków pozwoli poznać przykłady zagadnień, z którymi na co dzień podczas swojej pracy spotykają się eksperci sektorowi. Dyplom ukończenia specjalności Data Science w ekonomii stanowi krok w stronę przyszłości w jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów świata.

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym w erze danych, których wolumen podwaja się co trzy lata. Trwająca transformacja cyfrowa wymaga zmiany procesów organizacyjnych i opracowania nowych modeli biznesowych. Specjalność Data Science w ekonomii odpowiada bezpośrednio na te potrzeby, a dzięki współpracy z ISI Emerging Markets Group z pewnością wykształcimy licznych profesjonalistów przygotowanych do wejścia na rynek pracy – zapewnia dr Anita Zarzycka, pełnomocniczka dziekana
ds. dydaktyki Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

źródło: mat. nadeslany

Dyskusja (0 komentarzy)