Aktualności
Życie akademickie
27 Maja
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2021-05-27

Naukowcy z UŁ promują kulturę polską w Peru

Latynoamerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził pierwszy – w niemal 100-letniej historii relacji polsko-peruwiańskich – kilkumiesięczny, kompleksowy kurs języka i kultury polskiej na prestiżowym Universidad Nacional de Ingenieria w Limie.

Celem projektu „Kurs języka i kultury polskiej w Peru (Pol-Peru)” była promocja polskiej kultury i języka w Peru. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez przeprowadzenie kilkumiesięcznego, intensywnego kursu języka i kultury na Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) – najstarszej uczelni technicznej na kontynencie. Założył ją w 1876 r. polski inżynier Jan Edward Habich, który już jako rektor kierował nią przez 33 lata. Habich uznawany jest w Ameryce Południowej za ojca współczesnej edukacji z zakresu nauk ścisłych i technicznych, pierwszych stowarzyszeń i periodyków naukowych. Dziś UNI jest nadal jedną z najlepszych i największych placówek naukowych w kraju. Aż dziesięciu ostatnich prezydentów i kilkuset ministrów jest absolwentami tego uniwersytetu.

Zainteresowanie nauką języka polskiego i studiami w Polsce jest obecnie w Peru duże, głównie dzięki konsekwentnemu podnoszeniu w ostatnich latach wśród Peruwiańczyków wiedzy na temat Polski i Polaków przez Ambasador RP w Limie oraz działania zrealizowane w ub. r. w ramach projektu NAWA. Liczba chętnych i aktywność uczestników przerosła nasze oczekiwania oraz potwierdziła, że zgłoszenie takiej oferty edukacyjnej było właściwym wyborem, a realizacja okazała się bezspornym sukcesem – przyznaje dr Jędrzej Kotarski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, autor projektu.

Kurs składał się z dwóch bloków: języka polskiego oraz kultury polskiej (prowadzonych równolegle). Pierwsza z części dotyczyła nauki podstaw języka, wymowy, gramatyki i słownictwa. Druga skoncentrowała się zaś na polskiej historii i kulturze oraz wybranych zagadnieniach społeczno-politycznych. Omawiano m.in.: rolę Polski w tworzeniu współczesnego europejskiego ładu oraz wkładu w dziedzictwo światowe; polskich powstaniach narodowych w XIX-XX w., wielokulturowości Polski okresu międzywojennego, historii mniejszości żydowskiej w Polsce i Holokaustu, charakterystyce PRL, narodzinach Solidarności i transformacji ustrojowej po 1989 r., jak również omówieniu podstaw naszej tożsamości i tradycji oraz wybranym tematom szczegółowym poświęconym m.in. polskim świętom, symbolom narodowym czy kuchni.

Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz obowiązujący nieprzerwanie od marca 2020 r. na terenie całego Peru bardzo restrykcyjny stan wyjątkowy, stacjonarny tryb zajęć musiał zostać być zastąpiony formą zdalną. Kurs został przeprowadzony na platformie MS Teams (udostępnionej przez UŁ) przez Justynę Wesołowską, specjalistkę ze Studium Języka Polskiego UŁ.

Projekt skierowany był do studentów i doktorantów UNI oraz przedstawicieli innych uczelni peruwiańskich współpracujących z uniwersytetami polskimi lub osób pragnących podjąć studia i prace w Polsce. Drugą grupę docelową stanowili potomkowie polskich migrantów oraz członkowie stowarzyszeń naukowych czy politycznych założonych przed laty przez polskich migrantów (np. Stowarzyszenie Inżynierów Peru, Peruwiańskie Stowarzyszenie Geografów), jak również parlamentarzystami z Ligi peruwiańsko-polskiej.

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskanemu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej grantowi w ramach programu „Promocja języka Polskiego” oraz wsparciu Ambasady RP w Limie.

źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)