Aktualności
Życie akademickie
25 Stycznia
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2022-01-25

Naukowiec UKSW przewodniczącym towarzystwa fenomenologicznego

Dr hab. Witold Płotka z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego towarzystwa naukowego – Central and East European Society for Phenomenology. 

CEESP łączy badaczy z ponad 20 krajów. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest koordynacja serii konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Budapeszcie (2015), Gdańsku (2016), Rydze (2017), Kownie (2018) oraz w Bukareszcie (2019) i Lublanie (w formule zdalnej w 2021). Podczas tych wydarzeń badacze i badaczki z 39 krajów zaprezentowali łącznie 331 referatów. Dalszym celem CEESP jest rozwój i promocja fenomenologii jako istotnego elementu współczesnej filozofii kształtującego się w dyskusji z innymi kierunkami filozofii i nauki oraz podejmuje refleksję nad problemami, z którymi mierzy się dzisiaj człowiek. Dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej CEESP ułatwia weryfikację i dyskusję otrzymanych wyników oraz tworzy podstawy pod dalsze badania zespołowe.

Wybór na przewodniczącego Central and East European Society for Phenomenology postrzegam jako wyraz uznania międzynarodowej wspólnoty badaczy dla moich dotychczasowych działań organizacyjnych. Wyróżnienie to, które bez wątpienia wiąże się z dużą odpowiedzialnością, przyszło w trudnym czasie dla filozofów i filozofek na świecie. Bez wątpienia organizacja życia naukowego w kontekście trwającej pandemii jest wyzwaniem. Celem każdego towarzystwa naukowego jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów naukowych, a przez to podwyższaniu jakości prowadzonych badań. Ufam, że pomimo obecnych trudności uda się dalej z sukcesami realizować misję animacji ruchu fenomenologicznego – mówi nowy przewodniczący CEESP.

Dr hab. Witold Płotka, prof. UKSW, pracuje w Katedrze Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Specjalizuje się w zakresie fenomenologii oraz historii filozofii, przede wszystkim bada współczesne zastosowania fenomenologii i jej przeformułowania oraz historię ruchu fenomenologicznego w Polsce w kontekście filozofii europejskiej. Jest laureatem „The 2011 CARP Directors’ Memorial Prize in Honor of José Huertas-Jourda”. Obecnie kieruje badaniami w ramach grantu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W latach 2015–2019 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Jest także członkiem międzynarodowego towarzystwa naukowego „Husserl Circle”. Redagował i współredagował numery tematyczne polskich i międzynarodowych czasopism naukowych. Jest również redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (IFiS PAN, Warszawa 2014) oraz współredaktorem pracy zbiorowej pt. Early Phenomenology in Central and Eastern Europe: Main Figures, Ideas, and Problems (Springer, Cham 2020). Dr hab. Płotka jest także autorem trzech monografii, z których ostatnia –Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty – ukazała się w 2021 r. nakładem Wydawnictwa IFiS PAN.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)