Aktualności
Życie akademickie
22 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-22

Naukowiec US konsulem honorowym Francji

Dr hab. Pierre-Frédéric Weber z Wydziału Filologicznego US w styczniu 2018 r. został mianowany konsulem honorowym Republiki Francuskiej w Szczecinie.

Dr hab. Pierre-Frédéric Weber (ur. 1980 w Sankt Pölten, Austria) zatrudniony jest na Uniwersytecie Szczecińskim od października 2007 r. w Katedrze Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym. Jest historykiem i politologiem. Studiował we Francji, gdzie obronił doktorat w Paryżu na Uniwersytecie Paryż III–Sorbona (2006). Habilitację w dziedzinie historii uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim (2017).

Jego zainteresowania badawcze, poza historią kultury francuskiej, dotyczą przede wszystkim historii najnowszej stosunków międzynarodowych oraz procesów pojednawczych i normalizacyjnych w Europie od 1945 r., a mianowicie między Niemcami a Polską oraz Francją a Niemcami. Wziął udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce, jak i zagranicą – w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Chinach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch monografii: pierwsza jest analizą stosunków między PRL, RFN a NRD w latach 60. i 70. (Le Triangle RFA-RDA-Pologne (1961-1975): guerre froide et normalisation des rapports germano-polonais. Paris 2007), druga – badaniem strachu przed Niemcami jako zbiorowej emocji i instrumentu politycznego w Europie po 1945 r. (Timor Teutonorum: Angst vor Deutschland seit 1945. Eine europäische Emotion im Wandel. Paderborn 2015).

Julia Poświatowska-Szumiło

Dyskusja (0 komentarzy)