Aktualności
Życie akademickie
21 Stycznia
Fot. Twitter/Jarosław Biliński
Opublikowano: 2020-01-21

Naukowiec WUM Młodym Ambasadorem EBTM

Dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku.

Młodzi Ambasadorowie to wąskie grono profesjonalistów wybierane corocznie przez władze European Society for Blood and Marrow Transplantation spośród lekarzy, naukowców i pielęgniarek do 35 roku życia. W trakcie oceny kandydatur pod uwagę brane są takie kryteria, jak: kwalifikacje akademickie, osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowej. Pełniący tę funkcję budują fundamenty młodej społeczności EBTM poprzez m. in promocję dorocznych spotkań EBMT wśród swoich kolegów oraz aktywny udział w sesjach i relacjonowanie ich.

Europejskie Towarzystwo Transplantacji Krwi i Szpiku jest organizacją non-profit, która została założona w 1974 roku, aby umożliwić naukowcom i lekarzom zajmującym się klinicznym przeszczepem szpiku kostnego dzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwijanie wspólnych badań. W ostatnim czasie zakres działania tej organizacji poszerzył się o pracę w dziedzinie terapii komórkowej.

Dr n. med. Jarosław Biliński ukończył kierunek lekarski w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, następnie studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim WUM obronił z wyróżnieniem w 2017 r. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Od 2018 roku jest wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. W 2016 roku był członkiem zespołu ds. opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przy ministrze zdrowia. W czerwcu 2018 r. został powołany na przewodniczącego zespołu ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którą sfinalizował, wraz z aktami wykonawczymi. W pracy naukowej zajmuje się: hematologią, transplantologią kliniczną, immunologią, metagenomiką, genetyką, mikrobiomem jelitowym i jego oddziaływaniami z gospodarzem. Jest laureatem Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji pełnotekstowych (łączny współczynnik oddziaływania impact factor >27, liczba cytowań 126, Index Hirsha 4), streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych. Kierownik trzech grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego oraz główny badacz w międzynarodowym badaniu retrospektywnym w ramach Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT).

źródło: WUM, pulsmedycyny.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)