Aktualności
Życie akademickie
03 Marca
Źródło: Politechnika Rzeszowska
Opublikowano: 2022-03-03

Naukowiec z PRz najmłodszym profesorem nauk inżynieryjno-technicznych

Prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz, kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, znalazł się w gronie najmłodszych profesorów tytularnych w Polsce – jest drugim pod względem wieku ogółem, a najmłodszym w naukach inżynieryjno-technicznych.

Prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz ukończył w 2013 r. międzynarodowe studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie i w tym samym roku uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej stopień naukowy doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalność technologia polimerów. Od 2014 r. jest zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej na tym wydziale. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna, uzyskał na tym samym wydziale w 2017 r. Od ubiegłego roku pełni funkcję kierownika Katedry Chemii Fizycznej.

Specjalizuje się w dziedzinie nauk chemicznych i inżynierii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i optymalizacji metod polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) ukierunkowanych na otrzymywanie polimerów o zróżnicowanej strukturze i architekturze. Jego dorobek naukowy obejmuje 70 publikacji w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej, dwa patenty w US Patent Office oraz dwa rozdziały w zagranicznych publikacjach monograficznych. Łączny 5-letni Impact Factor opublikowanych prac wynosi 291, liczba cytowań– ponad 1500, a indeks Hirscha – 21 (wg WoS).

Głównym osiągnieciem naukowym prof. Chmielarza są wyniki zaprezentowane w publikacjach poświęconych charakterystyce i optymalizacji metod polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) ukierunkowanych na otrzymywanie polimerów o zróżnicowanej strukturze i architekturze, przechodząc z organicznego na wodno-organiczne (miniemulsja) środowisko reakcyjne, co jest korzystne z przemysłowego punktu widzenia, w szczególności do zastosowań w biomedycynie. W tym aspekcie kluczowe było opracowanie nowych odmian ATRP, kontrolowanych za pomocą zewnętrznych czynników redukujących, w których działanie katalizatora można skutecznie zmniejszyć dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod elektrochemicznych (eATRP i seATRP) lub przeprowadzić polimeryzację bez konieczności stosowania kompleksu katalitycznego (metal-free ATRP).

Badania prowadzone podczas jego staży, m.in. w USA (Carnegie Mellon University w Pittsburghu), w ośrodkach badawczych, jak: University of Padova, University of Konstanz, University of Milan, Aarhus University, Technical University of Crete, University of Castilla-La Mancha i University of Trieste oraz na Politechnice Rzeszowskiej, miały istotny wkład na poznanie zjawisk fizykochemicznych mających wpływ na poznanie czynników mających kluczowe znaczenie dla szybkości polimeryzacji w tych układach i udziału reakcji ubocznych, a także dla doboru i optymalizacji odpowiednich parametrów elektrochemicznych. Wspomniane prace zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach i wzbudziły bardzo duże zainteresowanie w świecie chemii i technologii polimerów gdyż elektrochemiczna odmiana ATRP (eATRP lub seATRP), pozwala znacznie ograniczyć stężenie związków miedzi stosowanych, jako katalizatorów i wyeliminować kłopotliwe etapy usuwania ich z końcowego produktu.

Dorobek dydaktyczny prof. Chmielarza w zakresie działalności obejmuje opiekę promotora nad czterema doktorantami oraz licznymi pracami inżynierskimi i magisterskimi (81 prac dyplomowych). Profesor jest także inicjatorem i opiekunem naukowym utworzonego w 2019 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”. Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego celem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i inżynieryjno-technicznych.

Na swoje prace badawcze pozyskał finansowanie m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM i SONATA BIS), Podkarpackiego Centrum Innowacji, Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz ze środków europejskich. W 2016 roku otrzymał nagrodę Fundacji Kościuszkowskiej, w 2018 r. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, a w 2019 r. Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś w latach 2016–2018 nagrody rektora Politechniki Rzeszowskiej I stopnia.

Jest członkiem konsorcjum Centrum Kompetencji ,,Polygenius”, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i American Chemical Society. Od 2019 r. prof. Chmielarz znajduje się na prestiżowej liście 2% najczęściej cytowanych uczonych i wpływowych naukowców z całego świata.

źródło: PRz

 

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Dawid 08.05.2022 11:31

    Moja babcia jest pod wrażeniem, że ktoś tak młody posiada taką wiedzę i determinacje.