Aktualności
Życie akademickie
10 Sierpnia
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2023-08-10

Naukowiec z UKW autorem „Kroniki 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących”

Naukowiec z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opracował „Kronikę 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących”. Dwutomowa publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Autorem „Kroniki 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących” jest dr Adam Szulc z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia powstała dzięki wieloletniej jego współpracy z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących oraz Polskim Związkiem Głuchych. Trzyletnia kwerenda naukowa przeprowadzona w środowisku głuchych zaowocowała zebraniem wielu archiwalnych materiałów źródłowych opisujących genezę sportu tej grupy osób w Polsce, jego rozwój, sukcesy oraz problemy, z którymi sportowcy i działacze niesłyszący borykali się na przestrzeni stu lat swojej działalności. Wszystkie pozyskane informacje uporządkowano chronologicznie na 532 stronach formatu A4. Publikacja upamiętnia nazwiska ponad 3 tys. osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Jej wartość historyczną wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii. Jest to pierwsza publikacja naukowa poświęcona historii sportu niesłyszących w Polsce, a także jedna z niewielu na świecie.

Historia polskiego sportu Głuchoniemych rozpoczęła się w 1922 roku, kiedy to powstał w Warszawie pierwszy klub sportowy dla głuchoniemych. W 1924 roku głuchoniemi warszawiacy wzięli udział w pierwszych Igrzyskach Głuchych, tzw. Cichych Grach w Paryżu. W tym samym roku, na Igrzyskach Olimpijskich (również w Paryżu), debiutowali polscy sportowcy słyszący. W 2024 roku zarówno polski olimpizm słyszących, jak i polski olimpizm głuchych świętować będzie swoje stulecie. Polscy uczestnicy Igrzysk Głuchych byli także współzałożycielami w 1924 roku Międzynarodowego Komitetu Sportu Głuchych, który jest odpowiednikiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Warto dodać, że podczas odbywających się w ub.r. XXIV Letnich Igrzysk Głuchych w Caxias do Sul w Brazylii polscy sportowcy niesłyszący wywalczyli 42 medale!

Pierwszy tom „Kroniki…” obejmuje lata 1922–1992. Drugi, który zostanie wydany w grudniu nakładem Wydawnictwa UKW, zawiera się w ramach czasowych 1992–2022. Zakończenie projektu, czyli wydrukowanie monografii w języku angielskim oraz umieszczenie elektronicznej wersji w Repozytorium UKW w formie otwartej dostępności cyfrowej, także w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, zbiegnie się w czasie z XXV Letnimi Igrzyskami Głuchych, które odbędą się w Tokio w 2025 roku.

Całkowita wartość projektu to ponad 65 tys. zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosło przeszło 58 tys. zł.

MK, źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)