Aktualności
Życie akademickie
24 Czerwca
Fot. Katarzyna Dziedzik
Opublikowano: 2021-06-24

Naukowiec z UwB członkiem zagranicznym NANU

Prof. dr hab. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, został członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Decyzję podjęło walne zgromadzenie organizacji.  

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy doceniła w ten sposób wieloletnią działalność prof. Ławskiego na rzecz rozwijania polsko-ukraińskich kontaktów naukowych. Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, którą kieruje na UwB, wspólnie z ukraińskimi partnerami zorganizowała m.in. cykl konferencji „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”, a także wymianę badaczy i studentów między oboma krajami.

Prof. Ławski jest literaturoznawcą, eseistą, krytykiem literackim. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. polsko-wschodnioeuropejskie związki kulturowe, relacje geopolityki i literatury, kultura Żydów polskich, dzieje Prus Wschodnich, literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, a także bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2010 roku utworzył Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”, który dwa lata później przekształcił w Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” . Od 2011 roku należy do Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (od 2012), Stowarzyszenia Naukowego „Oikoumene” (od 2013), Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (od 2013) oraz The Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (od 2016).

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (NANU) to najwyższa państwowa organizacja badawcza na Ukrainie. Powstała w 1918 roku z inicjatywy radzieckiego minerologa Władimira Wiernadzkiego. Jednym z jej zadań jest regulowanie języka ukraińskiego. Zajmuje się również naukami humanistycznymi oraz naukami podstawowymi.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)