Aktualności
Życie akademickie
23 Lutego
Opublikowano: 2021-02-23

NAVOICA – polska MOOC edukacji

Ponad 30 tys. osób zarejestrowało się już na platformie edukacyjnej NAVOICA. Przez pandemię zapotrzebowanie na profesjonalne szkolenia online znacznie wzrosło.

NAVOICA to platforma edukacyjna, która oferuje bezpłatne kursy typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), czyli szkolenia online otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników. Każda osoba, która chce wziąć udział w kursie, powinna jedynie się zarejestrować. Nie są wymagane żadne certyfikaty ani zaświadczenia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, opracowanych przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, każdy – bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia – może w bezpieczny sposób i do tego bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje.

Liczby mówią same za siebie. Wydaliśmy już ponad 12,5 tys. zaświadczeń ukończenia kursu. Mamy ponad 30 tys. zarejestrowanych użytkowników i wciąż ich przybywa. Polacy potrzebują dostępu do profesjonalnych, merytorycznych i opracowanych z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych narzędzi edukacyjnych – podkreśla dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

NAVOICA oferuje profesjonalne kursy opracowane przez ponad 30 polskich uczelni i instytucji. Adresowane są do wszystkich, którzy chcą się rozwijać i poszerzać własną wiedzę. Materiały dostępne na platformie mogą być wykorzystane także przez uczniów, studentów i nauczycieli podczas kształcenia na odległość, co jest szczególnie cenne w trakcie pandemii COVID-19. Oferta kursów jest interdyscyplinarna i stale poszerzana. Od uruchomienia platformy zrealizowano już blisko 150 edycji szkoleń z wielu dziedzin. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby kursów, w których może uczestniczyć jedna osoba.

Staramy się, aby każdy znalazł kurs z dziedziny, która go interesuje. Nie ograniczamy się do jednego obszaru naukowego. NAVOICA jest narzędziem, które zapewnia dostęp do wiedzy z wielu dziedzin – dodaje dyrektor OPI PIB.

Zdecydowana większość kursów prowadzona jest w języku polskim, jednak dostępne są także kursy w języku angielskim, a nawet rosyjskim. Tematyka szkoleń dotyczy m.in. technologii informatycznych, zasad programowania, kluczowych kompetencji w biznesie, a także metodyki pisania prac dyplomowych. Każdy użytkownik znajdzie także w serwisie praktyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania gier, a także uzyska odpowiedź na pytanie, jak przekształcić projekt naukowy w pomysł na biznes.

Platforma NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest operatorem platformy, nadzoruje jakość metodyczną publikowanych kursów oraz podejmuje działania, dzięki którym tematyka szkoleń jest zróżnicowana i ciekawa. Ośrodek pracuje także nad poszerzeniem oferty. Informacje o nowościach w serwisie publikowane są na bieżąco w mediach społecznościowych. Warto dodać, że NAVOICA jest wspierana instytucjonalnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Platforma dostępna jest na stronie www.navoica.pl.

źródło: OPI PIB

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)