Aktualności
Życie akademickie
31 Maja
Źródło: OPI PIB
Opublikowano: 2021-05-31

NAWA i OPI PIB wspólnie dla nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zawarły porozumienie, którego celem jest realizacja wspólnych projektów. Dzięki współpracy ekspertów z obu jednostek możliwy będzie transfer wiedzy i doświadczenia, który pozwoli usprawnić dotychczasowe oraz opracować nowe rozwiązania zwiększające potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Umowę podpisano 31 maja w Warszawie. Dzięki niej zwiększy się oferta programowa obu jednostek. Stworzone zostaną też mechanizmy wspierające ciągłość i spójność realizowanych przedsięwzięć. Docelowo działania NAWA i OPI PIB mają wspierać umiędzynarodowienie oraz wzmacniać promocję nauki, innowacji i polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy współpracują ze sobą nie od dziś. To właśnie eksperci OPI PIB opracowali system informatyczny NAWA, który obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. Dotychczas jednak były to krótkoterminowe przedsięwzięcia, nastawione na realizację konkretnego projektu. Podpisanie porozumienia pozwoli na realizację długofalowych działań, które wykorzystają wiedzę i doświadczenie obu jednostek.

Misją OPI PIB jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiarygodnych danych, informacji i wiedzy o nauce i szkolnictwie  wyższym  oraz dostarczanie niezawodnych narzędzi, wspomagających podejmowanie decyzji. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej nasza misja będzie jeszcze lepiej realizowana. Szybki dostęp do wiarygodnych danych jest niezbędny do prowadzenia wymiany międzynarodowej pomiędzy ośrodkami akademickimi i naukowymi. Efektem naszych wspólnych działań będą innowacyjne rozwiązania, które będziemy wdrażać w ciągu najbliższych kilku lat – zapowiada dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Z kolei dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, podkreśliła, że dzięki współpracy kierowana przez nią jednostka będzie mogła działać skuteczniej i w oparciu o dostarczone dane i wypracowane wspólnie rozwiązania lepiej odpowiadać na potrzeby środowiska akademickiego i naukowego. Agencja realizuje programy skierowane do polskich i zagranicznych naukowców, studentów oraz uczelni i instytucji naukowych, a także promuje za granicą polską naukę, ofertę uczelni, innowacje oraz język polski i kulturę polską. Od momentu powstanie w październiku 2017 r. uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców,
instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)