Aktualności
Życie akademickie
30 Marca
Opublikowano: 2023-03-30

Ruszył nabór wniosków do programu Anders NAWA

Młodzież polonijna z całego świata przyjedzie na studia do Polski w ramach kolejnej edycji programu stypendialnego dla Polonii im. generała Władysława Andersa. Nabór prowadzi Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa jest skierowany do osób z polskimi korzeniami, które posiadają Kartę Polaka lub polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. W tym roku NAWA przeznaczy na realizację programu prawie 30 mln zł. Do tej pory przez 5 lat z oferty stypendialnej skorzystało już ponad 3500 studentów polonijnych.

Program przyciąga do Polski najzdolniejszą młodzież o polskich korzeniach z różnych zakątków świata, o czym świadczy stale powiększająca się liczba państw, z których pochodzą stypendyści. Najwięcej osób przyjeżdża z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Kazachstanu. Stypendyści Programu to również obywatele Brazylii, Chorwacji, Cypru Czech, Jordanii, Mołdawii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Turkmenistanu i Włoch.

Kierunki, które cieszą się największą popularnością wśród stypendystów to zarządzanie, informatyka oraz ekonomia. Najwięcej studentów decyduje się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Politechnice Wrocławskiej.

W ramach naboru co roku składanych jest ponad 1800 wniosków, spośród których ok. 600 uzyskuje stypendia (uczelnie podległe MEiN). W pięcioletniej historii programu rekordowa okazała się edycja 2021, kiedy przyznano 973 stypendia. W ubiegłym roku było ich z kolei najmniej – 601. Do tej pory na wsparcie studentów polonijnych NAWA przeznaczyła 150 mln zł. Dodatkowo NAWA przeprowadza weryfikację formalną wniosków stypendystów ubiegających się o stypendium Ministra Zdrowia oraz o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O udział w programie mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy odbywali cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej lub studiów I stopnia poza granicami Polski. Osoby te będą studiować na wybranych przez siebie uczelniach bądź na kursie przygotowawczym poprzedzającym właściwy tok studiów. NAWA oferuje im comiesięczne stypendium i zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych. Udział w programie Anders NAWA jest symbolicznym powrotem do kraju przodków, okazją do poznania kultury i historii Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: NAWA

 

Dyskusja (0 komentarzy)