Aktualności
Życie akademickie
15 Maja
Opublikowano: 2017-05-15

NAWA przyjęta przez Radę Ministrów

Ułatwianie najzdolniejszym naukowcom powrotów do kraju, ściąganie obcokrajowców w mury polskich uczelni i promocja polskiej nauki za granicą – to podstawowe zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt ustawy o NAWA został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 9 maja. Nowa agencja rozpocznie działalność 1 października 2017 roku.

O konieczności powołania instytucji dedykowanej wymianie międzynarodowej środowisko naukowe mówiło od dawna – w związku z niskimi wskaźnikami dotyczącymi umiędzynarodowienia rodzimego szkolnictwa wyższego. W poprzednim roku akademickim wśród studentów uczących się w Polsce jedynie 4 proc. pochodziło z zagranicy. Dla porównania w krajach OECD – takich osób było dwa razy więcej.

Podobnie rzecz się ma z cytowalnością polskich badaczy w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych czy z umiędzynarodowieniem kadry naukowo-badawczej. Obecnie obcokrajowcy stanowią niecałe 2,5 proc. pracowników polskich uczelni, a ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiednich: Ukrainy, Słowacji, Białorusi czy Rosji.

Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie tych niekorzystnych tendencji poprzez stymulację procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Ta zaś przełoży się na wzrost poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach i uczyni z nauki polskiej markę znaną w świecie.

Do głównych zadań NAW-y należą:

  • stworzenie systemu programów mobilnościowych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, które dotyczyć będą zarówno przyjazdów do Polski, jak i wyjazdów za granicę;
  • prowadzenie programów wspierających powroty do kraju polskich naukowców;
  • stworzenie mechanizmu finansowania (jak choćby stypendia, finansowanie lub dofinansowanie kształcenia lub utrzymania);
  • uruchomienie projektów wspierających uczelnie w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej;
  • prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
  • propagowanie znajomości języka polskiego za granicą.

NAWA została wzorowana na instytucjach, które od dawna i z sukcesami funkcjonują w Europie. Przykłady niemieckiego DAAD, holenderskiego Nuffic czy Campus France pokazują, że tworzenie programów mobilnościowych jest konieczne do skutecznej walki o najlepszych studentów i naukowców.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)