Aktualności
Życie akademickie
13 Listopada
Fot. MNiSW
Opublikowano: 2017-11-13

NAWA – sposób na umiędzynarodowienie

1 października oficjalnie rozpoczęła działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Jej zadaniem ma być przede wszystkim umiędzynarodowienie polskiej nauki. NAWA przejęła dotychczasowe programy stypendialne oraz inne inicjatywy realizowane do tej pory przez MNiSW i ma w zanadrzu nowe oferty. Stopniowo, poczynając od stycznia przyszłego roku, uruchamiać będzie kolejne programy – zaplanowano ich 25 w pięciu obszarach tematycznych.

Jednym ze sztandarowych projektów będzie program Polskie Powroty skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych placówkach naukowych. Min. Jarosław Gowin zwrócił uwagę na to, że poza Polską pracuje obecnie 30 tys. polskich naukowców, w Polsce jest ich ok. 100 tys. Nie chodzi o to, aby ich wszystkich zachęcić do powrotu, lecz część z nich może prowadzić badania w Polsce. Inicjatywa w tym względzie należy do instytucji naukowych, które będą chciały „importować” uczonych i stworzyć im warunki pracy.

Budżet programu na rok przyszły wynosi 10 mln zł. To da możliwości finansowania przyjazdu kilkunastu osób. Jak zapowiada szef NAWA Łukasz Wojdyga ma to być gra rynkowa – pracownik wybiera tę ofertę, która jest dla niego korzystniejsza. Zmiana pracy musi być więc związana z atrakcyjnością nie tylko pod względem merytorycznym, ale i finansowym. Zarobki beneficjenta muszą plasować się na poziomie światowym, a nie polskim. Może także liczyć na dofinansowanie przesiedlenia. Możliwe jest także, aby wraz z nim przyjechali do Polski jego najbliżsi współpracownicy, aczkolwiek zespół nie powinien być większy niż 2-3 osoby. Ponadto NAWA zobowiązuje się do finansowania pracy badawczej na okres nawet 4 lat. To z punktu widzenia stabilizacji zawodowej i praktyki na wielu uczelniach zachodnich niewątpliwie atrakcyjna oferta.

Powroty, to wprawdzie ważny, lecz nie jedyny projekt NAWA i, jak zapewniają jej władze, zostanie zachowana równowaga pomiędzy dofinansowaniem przyjeżdżających i wyjeżdżających, bowiem będą także stypendia i granty dla studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych, zarówno dofinansowujące wyjazdy Polaków, jak i przyjazdy obcokrajowców do naszego kraju. Będą też specjalne programy skierowane do Polonii.

W styczniu zostanie ogłoszony pierwszy harmonogram programów NAWA.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)