Aktualności
Życie akademickie
03 Marca
Opublikowano: 2022-03-03

NAWA szuka nowych „Banachów”

Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego Banach NAWA. Skierowany jest do młodzieży z krajów rozwijających się, która chce podjąć studia w Polsce.

To jedno z ważniejszych przedsięwzięć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Program ma na celu nie tylko umiędzynarodowienie polskiej nauki, ale także wyrównywanie szans pomiędzy różnymi regionami świata oraz budowanie pomostów między krajami rozwijającymi się i szeroko rozumianym Zachodem poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli.

Program Banach NAWA obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Ponadto obywatelom niektórych krajów – Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Macedonii Północnej, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu – oferowana jest dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

O stypendium NAWA mogą się starać osoby, które:

  • są obywatelami państw rozwijających się, takich jak: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia,  Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
  • w momencie składania wniosku do programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia bądź też legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju programu, nie wcześniej niż w roku 2020, w uprawnionych dziedzinach.
  • są studentami, którzy planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim lub polskim bądź też kursu przygotowawczego w roku akademickim 2022/23.

Nabór wniosków będzie prowadzony do końca marca. Całkowity budżet na tegoroczny nabór wynosi ok. 9,9 mln zł.

W poprzedniej edycji Banach NAWA zgłoszono około 2 tys. wniosków, przyznano 260 stypendiów osobom z prawie 30 krajów. Najwięcej z Etiopii, Nigerii, Ukrainy i Azerbejdżanu. Poza tym wśród stypendystów znaleźli się także studenci m.in. z Albanii, Białorusi, Brazylii, Jordanii, Kazachstanu, Kenii czy Wietnamu. Największą popularnością wśród studentów w poprzednim naborze cieszyły się Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Warto przypomnieć, że patron stypendium, prof. Stefan Banach (1892–1945), to jeden z najbardziej znanych na świecie polskich matematyków. Był współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej oraz analizy funkcjonalnej, czyli działu matematyki mającego zastosowanie w opisywaniu m.in. zjawisk przyrodniczych.

Szczegóły dotyczące naboru programu Banach NAWA znajdują się na stronie internetowej NAWA.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)