Aktualności
Życie akademickie
12 Października
Opublikowano: 2017-10-12

Nie powinniśmy się obawiać nowej ustawy o szkolnictwie

Nie powinniśmy się obawiać zapisów w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym – przekonywał 6 października podczas inauguracji roku akademickiego rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady. Jego zdaniem niż demograficzny może mieć pozytywny wpływ na jakość kształcenia.

W październiku na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, jedynym uniwersytecie rolniczym w Polsce, naukę rozpoczyna 8,5 tysiąca studentów na 32 kierunkach i 65 specjalnościach.

Podczas inauguracji roku akademickiego rektor UR odniósł się do planowanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 , nazywanej też „konstytucją dla nauki” przedstawił 19 września w Krakowie minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

Prof. Włodzimierz Sady podkreślił w piątek, że przyjęcie ustawy będzie rodziło daleko idące skutki. „Nie powinniśmy się obawiać nowych zapisów. Z perspektywy czasu okazało się, że na pewne zmiany nie tylko czekaliśmy, ale nawet w znacznej mierze wyprzedziliśmy (Uniwersytet Rolniczy – przyp. PAP) zapisy +konstytucji dla nauki+” – mówił i zaznaczył, że w wyniku reformy podniesie się poziom edukacji akademickiej.

Rektor UR szczególnie zwrócił uwagę na konieczność właściwego kształtowania polityki kadrowej, umiędzynarodowienie i współpracę z gospodarką.

Odnosząc się do umiędzynarodowienia nauki, rektor przypomniał, że w ubiegłym roku akademickim uczelnia odnowiła i podpisała umowy o współpracy z 19 zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a łączna liczba uczelni partnerskich UR na całym świecie wynosi 156.

Odnosząc się do postulowanej przez ministra Gowina współpracy z gospodarką, prof. Sady powiedział: „Wielokrotnie zaznaczaliśmy, że jako uczelnie rolnicze i przyrodnicze powinniśmy aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów węzłowych występujących w gospodarce. W przeciwnym razie, jako kraj, nie tylko popadniemy w pułapkę średniego rozwoju, ale także roztrwonimy wypracowane przewagi konkurencyjne”.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)