Aktualności
Życie akademickie
22 Kwietnia
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2021-04-22

Nie żyje prof. Mirosław Handke

Zmarł prof. Mirosław Handke, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1993–1997 i minister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka (31.10.1997 – 20.07.2000).

Prof. Handke był chemikiem, w 1969 r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku związał się zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą. Doktorat obronił w roku 1974; jego promotorem był prof. Edward Görlich. Habilitował się w 1985 r., a tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 1993 r. Był stypendystą Harrick Scientific Corporation Institutew latach 1984–1986 i 1989. W latach 1986–1989 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Genui (Włochy), w Instytucie Technologicznym w Haifie (Izrael) i Uniwersytecie Technicznym w Klaustal (Niemcy). Był założycielem i wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” na AGH oraz współzałożycielem Małopolskiego Klubu Konserwatywnego. Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych był inicjatorem i współzałożycielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Na AGH prof. Mirosław Handke stworzył i kierował Zakładem Chemii Krzemianów, a później Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Prowadził badania w zakresie chemii ciała stałego i spektroskopii oscylacyjnej. Opublikował ok. 150 prac z dziedziny chemii krzemianów i spektroskopii, z których 103 znajduje się na liście Google Scholar i były cytowane ok. 1200 razy; jego wskaźnik Hirscha wyliczono na 20. Podane liczby nie obejmują publikacji o tematyce społeczno-politycznej i edukacyjnej (m.in. na łamach „Forum Akademickiego”). Prof. Handke był autorem dwóch podręczników akademickich i pięciu książek. Był członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem czasopism wydawanych przez Elsevier: „Vibrational Spectroscopy” i „Journal of Molecular Structure”. Należał do wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Przez dwie kadencje był rektorem uczelni. Przeprowadził reformę AGH: zmienił strukturę organizacyjną – zniesiono Instytuty, a powołano Katedry – oraz system finansowy uczelni. Nowy okazał się tak skuteczny, że pozwolił na wyprowadzenie uczelni z głębokiego deficytu. Prawie w niezmienionej postaci wprowadzony przez M. Handkego system finansowy obowiązuje do dzisiaj. Drugą kadencję na stanowisku rektora AGH przerwała, przyjęta przez niego, propozycja objęcia funkcji ministra edukacji narodowej. Na tym stanowisku zasłynął z reformy edukacji. Obowiązująca od 1968 r. dwustopniowa struktura szkolnictwa powszechnego została zastąpiona przez trzystopniową: trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu sześć klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego, przywracając obowiązkową maturę z matematyki. Nowa matura zastąpiła egzaminy na studia. Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Przedstawił też projekt reformy szkolnictwa wyższego, który jednak nie wyszedł poza etap studyjny.

Profesor Mirosław Handke był autorem i – śmiem twierdzić – przyjacielem „Forum Akademickiego”, czemu niejednokrotnie dawał wyraz. Zachowaliśmy go w naszej dobrej pamięci. Poniżej podajemy linki do archiwalnych wywiadów z nim oraz artykułów jego autorstwa, które ukazały się na łamach FA (materiały dostępne w wersji elektronicznej).

Piotr Kieraciński

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2010/03/pozegnajmy-prl-w-uczelniach/

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/6/artykuly/08-przeglad.htm

Od kwietnia 2000 r. publikował „Notatnik Ministra Edukacji”:

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/04/index.html

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/05/index.html

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/06/index.html

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/7-8/index.html

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/09/index.html

https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/09/03.html

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)