Aktualności
Życie akademickie
26 Listopada
Opublikowano: 2021-11-26

Niebawem otwarcie Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Żarówka Edisona będzie najcenniejszym eksponatem w Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego. Otwarcie placówki zaplanowano na 1 grudnia.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego to specjalnie przygotowana ekspozycja gromadząca urządzenia i aparaturę techniczną, filmy, fotografie, dokumenty i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością uczelni. Jej hasło przewodnie brzmi: „Historia, wiedza, potencjał”. Patron kolekcji, inż. Mirosław Bujanowski (1950–2017), to wieloletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, inicjator utworzenia muzeum uczelnianego, współtwórca eksponatorium Almaria znajdującego się na Wydziale Elektrycznym PB. Był pasjonatem, kolekcjonerem przedmiotów, fotografii i wspomnień związanych z historią uczelni.

Zgromadzona kolekcja eksponatów związanych z dziejami Politechniki Białostockiej prezentowana jest w 10 grupach tematycznych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z historią powstania uczelni, jej tradycjami i symbolami. W strefach Sala Senatu i Geneza znajdują są między innymi historyczne i współczesne sztandary. Poznać tu też można dzieje jednego z pierwszych absolwentów.

Znaczącą część ekspozycji poświęcono kształceniu i pracy inżynierów (strefy: Inżynier i Ludzie Politechniki). Wśród okazów zobaczyć możemy kolekcje arytrometrów, suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi studenci, absolwenci i naukowcy PB posługiwali się w ciągu ostatnich 70 lat. W tej części umieszczono m.in. taśmę perforowaną z komputera Odra. Najcenniejszym z prezentowanych eksponatów jest żarówka Edisona, która pierwotnie znajdowała się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Prezentowane są tu również radioodbiorniki, magnetofony, telewizory i aparaty telefoniczne oraz komputery powstałe na przestrzeni okresu funkcjonowania szkoły.

Początki kolekcji sięgają swą historią lat osiemdziesiątych XX wieku i zbiorów gromadzonych przez inżyniera Mirosława Bujanowskiego – przypomina dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB.

Ciekawymi eksponatami dokumentującymi pozanaukową działalność pracowników i studentów są zarówno flaga uczelni towarzysząca wyprawie w Himalaje, jak i liczne dyplomy, medale i puchary zdobywane podczas zawodów sportowych.

Historia PB została w 2019 roku zamknięta w Kapsule Czasu ustawionej przed biblioteką PB. W muzeum symbolizuje ją strefa o tej nazwie. Zobaczyć w niej można zarówno artefakty umieszczone w kapsule, jak i kolekcję projektorów i rzutników wykorzystywanych podczas wykładów. Najciekawszym z eksponatów w tym zbiorze jest epidiaskop z lat sześćdziesiątych XX wieku.

Współczesność zaprezentowano w strefie Politechnika dziś. Poznać tu można między innymi bogaty program współpracy międzynarodowej. Z kolei w strefie Studenci na szczególną uwagę zasługuje jeden z analogów łazików marsjańskich zbudowany przez żaków PB.

W wielu miejscach ekspozycji pojawiają się ludzie tworzący na przestrzeni dziesięcioleci społeczność akademicką. Są wśród nich zarówno rektorzy, pracownicy, jak i studenci oraz absolwenci. Tym ostatnim poświęcona jest odrębna strefa.

O potencjale uczelni świadczą sukcesy studentów i absolwentów. Z satysfakcją odnotowujemy wysokie miejsca naszych zespołów w konkursach krajowych i międzynarodowych. Wiemy też, że nasi absolwenci stają się decyzyjnymi pracownikami firm regionalnych i globalnych, a nierzadko sami tworzą własne przedsiębiorstwa – zauważa dyrektor Kłopotowski

Zwiedzając wystawę, można usłyszeć fanfarę Politechniki, wysłuchać Chóru Politechniki, a nawet uczestniczyć w koncercie zorganizowanym w ramach Juwenaliów.

Historia Politechniki Białostockiej sięga 1949 roku, kiedy to powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska przy NOT. Przekształcono ją z czasem w Wyższą Szkołę Inżynierską, a od roku 1974 r. – ma rangę technicznej uczelni akademickiej. Centrum Historii PB dostępne będzie dla zwiedzających w każdy czwartek i piątek, począwszy od czwartku 2 grudnia, w godzinach 10:00 – 14:00. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl,

Jerzy Doroszkiewicz, źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)