Aktualności
Życie akademickie
30 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-30

Niektóre stypendia NCN wolne od podatku do końca 2021 roku

Do 31 grudnia 2021 roku przedłużono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Zaraz po świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia, w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie zmieniające dotychczasowe, obowiązujące od 17 października 2019 roku, rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki. W jego efekcie zaniechanie poboru podatku przedłużono do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z rozporządzeniem, podpisanym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zaniechanie poboru podatku dotyczy:

  1. stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA,
  2. stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

Jak czytamy na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w ocenie NCN rozporządzenie daje stypendystom możliwość odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów. W celu uzyskania informacji co do sposobu postępowania zmierzającego do odzyskania zaliczek, stypendyści powinni się jednak zwracać do odpowiednich organów podatkowych – informuje NCN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)