Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2023-02-08

Niestereotypowo o historii Europy Środkowo-Wschodniej

Wypracowanie materiałów dydaktycznych służących nauczaniu o historii i polityce Europy Środkowo-Wschodniej bez powielania panujących na temat tego regionu stereotypów to cel międzynarodowego projektu, w którym uczestniczy Uniwersytet Warszawski. 

W przedsięwzięcie pt. „Rediscovering »NewEurope« – On-Wheels summer school for Balkan/Central and Eastern Europe trans-border history and politics” zaangażowali się badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Partnerami projektu są: Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet w Braszowie (Rumunia), Uniwersytet w Belgradzie (Serbia) oraz Fundacja Pax Rhodopica (Bułgaria). Celem jest wypracowanie narzędzi oraz materiałów dydaktycznych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej. Chodzi o to, by przy ich wykorzystaniu nauczać o historii i polityce, ale bez powielania panujących na temat tego regionu stereotypów i uprzedzeń.

Projekt skierowany jest do środowiska wykładowców akademickich, badaczy oraz młodych naukowców. Ma umożliwić im prowadzenie studiów nad Europą Środkowo-Wschodnią za pomocą mobilnych szkół letnich poświęconych tematyce: mniejszości i większości, praworządności i integracji europejskiej, tożsamości i nacjonalizmowi, religii i polityce. Materiały zostały opracowane w taki sposób, aby pokazywały elementy wspólne dla państw regionu, jak również ich podobieństwo do problemów, które występują w tzw. Starej Europie.

Wśród narzędzi znajdują się m.in. zestawy dydaktyczne składające się z trzech części. Pierwszą z nich są ramy prawne – przede wszystkim konstytucyjne – dotyczące opisywanego obszaru. Wyodrębnienie tego zakresu ma zapewnić czytelnikowi podstawowe informacje o uwarunkowaniach prawnych w danym państwie. Następnie
uwagę poświęcono konkretnym kazusom związanym z opracowywaną tematyką. Ich zadaniem jest pokazanie kilku punktów widzenia: krajowego, zachodnioeuropejskiego oraz lokalnego. Wreszcie, w zestawach zamieszczono także bibliografię, mającą przybliżać problematykę z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej, jak również teoretycznej.

Materiały zostały przygotowane z myślą o szerokim spektrum odbiorców, także dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Dlatego podzieliliśmy je na trzy kategorie oznaczone kolorami. Zielony oznacza materiał przystępny dla każdego, bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy w temacie. Informacje wymagające zaawansowanej wiedzy mają kolor niebieski, natomiast materiały z kategorii pośredniej – czerwony. Zarówno podział merytoryczny, jak i pod względem trudności pozwala na dopasowanie ich do konkretnych potrzeb. W związku z tym mogą być używane do organizacji całego kursu dydaktycznego, jak i pojedynczych zajęć – tłumaczą autorzy.

Materiały oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)