Aktualności
Życie akademickie
07 Kwietnia
Na zdj. prof. Mirosław Lenart, fot. Aleksandra Starczewska-Wojnar, Archiwum Państwowe 
Opublikowano: 2021-04-07

Niezwykłe wydanie statutu Uniwersytetu w Padwie sprzed ośmiu wieków

Odpis statutów Uniwersytetu Prawników w Padwie z 1331 roku wydały wspólnie Archiwa Państwowe i Uniwersytet Opolski. To część wkładu polskiej nauki w obchody 800-lecia włoskiej uczelni, przypadające na przyszły rok.

Opracowana i wydana przez Archiwa Państwowe wspólnie z Uniwersytetem Opolskim publikacja zawiera fotokopie najstarszego znanego historykom odpisu statutów uniwersytetu w Padwie, którego oryginał przechowuje biblioteka kapituły katedralnej w Gnieźnie.

Spisane w łacinie statuty z 1331 roku zawierają m.in. uzupełniane do początku XV wieku zasady funkcjonowania uczelni, w tym nadawania tytułów doktorskich, organizacji wykładów, obowiązków księgarzy, ale również rozstrzygania sporów między studentami a przepisywaczami ksiąg, pożyczek studenckich w gotówce od komuny i skarbników uczelni, po kwestie wynajmu domów studenckich czy studenckich testamentów. Odpis został najprawdopodobniej wykonany na zlecenie Mikołaja Kicki (Kiczki), bliskiego krewnego biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca. Zdaniem naukowców Mikołaj Kicki zamówił odpis dekretów w czasie, gdy pełnił obowiązki rektora padewskiej uczelni na początku XV wieku, a następnie dokument został przekazany kapitule gnieźnieńskiej wraz z resztą bogatego księgozbioru uczonego.

To pierwsza fototypiczna kopia statutów, która jest najstarszym znanym odpisem tego dokumentu na świecie. Polacy od samego początku istnienia uczelni padewskiej byli z nią związani, a nacja polska była jedną z najliczniejszych. W dokumentach i wśród zabytków obecnych chociażby w bazylice św. Antoniego do dzisiaj możemy znaleźć liczne polonika i dowody na olbrzymi wpływ, jaki ta uczelnia wniosła do kultury polskiej. Tym razem, dzięki wielu zbiegom okoliczności okazało się, że to Polacy stali się strażnikami pamięci jednej z najstarszych uczelni na świecie – mówi prof. Mirosław Lenart, przewodniczący powołanego przez ministra edukacji i nauki zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu uniwersytetu padewskiego.

Publikacja „Statua academiae Panudnae. Anno Domini MCCCXXXI” jest dostępna w siedzibie Archiwum Państwowego w Opolu.

źródło: PAP, radio.opole.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)