Aktualności
Życie akademickie
06 Grudnia
Źródło: Facebook/NiUS Radio
Opublikowano: 2021-12-06

NiUS Radio nadaje na Uniwersytecie Szczecińskim

Rozpoczyna działalność NiUS Radio – nowa rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego. To projekt realizowany w ramach powstającego na uczelni Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności.

Inauguracja nowego radia Uniwersytetu Szczecińskiego z udziałem członków Kolegium Rektorskiego uczelni nastąpi w poniedziałek 6 grudnia. Jak przyznają członkowie radiowego zespołu, przygotowania do startu trwały wiele miesięcy. NiUS Radio działa w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. W ramówce znajdują się audycje z zakresu nauki, kultury i sportu, a także formy publicystyczne, wywiady i dyskusje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe. Nadawane są też wiadomości z życia uczelni. Integralnym elementem radia jest portal, gdzie umieszczono m.in. bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów.

Audycje tworzy kilkuosobowy zespół, którym kieruje dr Konrad Wojtyła, pełnomocnik Rektora ds. utworzenia i zarządzania Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. To ogólnouczelniana jednostka US o charakterze edukacyjno-promocyjnym działająca w zakresie komunikacji medialnej. Do jej podstawowych zadań należy:

  • kształcenie studentów i doktorantów, w tym umożliwienie zdobywania przez nich kompetencji kulturowych i zawodowych w sferze medialnej,
  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy związanej z kierunkami kształcenia oraz dyscyplinami naukowymi prowadzonymi w uczelni,
  • wspomaganie studiów podyplomowych i innych form kształcenia osób zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy sferze medialnej, w tym kształcenia uzupełniającego oraz rozwoju kompetencji osobistych osób posiadających tytuły zawodowe lub aktywnych zawodowo z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych,
  • wspomaganie kształcenia i promowania osiągnięć pracowników badawczo-dydaktycznych, sukcesów badawczych oraz kształcenia nauczycieli akademickich zainteresowanych postępem naukowym i rozwojem dydaktyki,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, w tym ze Szkołą Doktorską w zakresie kształcenia doktorantów,
  • upowszechnianie wiedzy i informacji, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kreowanie wizerunku i promocji uczelni oraz świadomości medialnej jej pracowników,
  • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie komunikacji medialnej.

MK, źródło: www.niusradio.pl

Dyskusja (0 komentarzy)