Aktualności
Życie akademickie
05 Stycznia
Źródło: ALK
Opublikowano: 2021-01-05

Noblista na czele Rady Naukowej TIGER-a

José Ramos-Horta, laureat pokojowej nagrody Nobla i były prezydent Timoru Wschodniego, stanął na czele Rady Naukowej Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, działającego przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Jose Ramos-Horta studiował prawo w USA, był ministrem spraw zagranicznych w pierwszym rządzie, a później premierem i prezydentem Timoru Wschodniego. W 1996 r. José Ramos-Horta otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za ponad 20-letnią walkę o niepodległość Timoru Wschodniego, byłej kolonii portugalskiej, okupowanej od 1975 roku przez Indonezję. Dzięki walce Timorczyków, która pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar, oraz jego misji dyplomatycznej, z którą podróżował po świecie, Timor Wschodni ostatecznie wyzwolił się spod okupacji Indonezji i od 2002 roku jest niepodległą demokratyczną republiką. Nagrodę Nobla przekazał na fundusz mikropożyczek dla ubogich. Obecnie angażuje się w działalność międzynarodowych organizacji pracujących na rzecz pokoju, praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju, będąc wyrazicielem obaw najbiedniejszych krajów świata.

Jest autorem książek i esejów, profesorem wizytującym i doktorem honoris causa wielu uniwersytetów. Oprócz niego w skład Rady Naukowej TIGER-a wchodzą profesorowie: J. D. Agarwal (Indie), Abul Barkat (Bangladesz), Laszlo Csaba (Węgry), Bruno Dallago (Włochy), Saul Estrin (Wielka Brytania), Fan Gang (Chiny), James Kenneth Galbraith (USA), Marian Gorynia (Polska) Hu Bilang (Chiny), Elżbieta Mączyńska (Polska), Satoshi Mizobata (Japonia), Aleksander Nekipielow (Rosja), Tatiana Rosito (Brazylia), Irina Sikorskaja (Ukraina) i Vito Tanzi (USA).

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (Transformation, Integration and Globalization Economic Research), afiliowane przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest międzynarodowym, niezależnym i interdyscyplinarnym instytutem naukowym. Powstało w 2000 roku z inicjatywy prof. Grzegorza W. Kołodki, który do dziś kieruje jednostką. Jej celem jest prowadzenie badań nad procesem posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów środkowo-wschodniej Europy i Azji oraz ich integracji z gospodarką światową, a także włączania się europejskich krajów posocjalistycznych do Unii Europejskiej. Ponadto centrum prowadzi studia porównawcze z zakresu społecznych i politycznych aspektów globalizacji w innych tzw. gospodarkach wyłaniających się.

źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)