Aktualności
Życie akademickie
26 Września
Opublikowano: 2017-09-26

Nominacje do Nagrody im. Prof. Kotarbińskiego

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych nominowała do jej tegorocznej edycji 5 prac. Wybrano je spośród 56 nadesłanych. Ta nagroda to jedyne takie wyróżnienie promujące polską humanistykę. W 2015 roku na konkurs wpłynęło 35 prac – laureatem został Jan Strelau za pracę z dziedziny psychologii. W ubiegłym roku Kapituła zdecydowała, że najlepszą pracą spośród 44 nadesłanych, jest książka Ewy Kołodziejczyk o powojennych latach Czesława Miłosza. Nagroda im. Prof. Kotarbińskiego jest ufundowana przez Uniwersytet Łódzki i wynosi 50 000 zł.

W tym roku Kapituła nominowała do Nagrody prace:

Andrzeja BOGUSŁAWSKIEGO i Ewy DRZAZGOWSKIEJ, Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Tom I i II. Pracę wydał Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej, a zgłosił Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego;

Michała MENCFELA, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia. Praca została wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM, a zgłoszona przez Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;

Adama KIRPSZY, Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Pracę wydało Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, a zgłosił Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Joanny NALEWAJKO-KULIKOV, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku). Praca została wydana przez Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, a zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk;

Doroty SAJEWSKIEJ, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny. Pracę wydał Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a zgłosił Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych,  została ustanowiona przez UŁ w 2015 roku, w ramach obchodów 70-lecia uczelni. Jest to Nagroda o randze ogólnopolskiej i ma za zadanie promowanie badań, publikacji i samej, szeroko rozumianej humanistyki. Jest to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie w Polsce.

Uniwersytet Łódzki zawsze konsekwentnie wspierał nauki humanistyczne i doceniał rolę i znaczenie humanistyki i humanistów we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, UŁ chce podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania, krytycznego odbioru kultury. Pragnie doceniać tych, którzy zwracają uwagę na wzbudzanie autentycznej refleksji i krytycznego podejścia do rzeczywistości społecznej.

– Obserwacja otaczającego świata, przenikanie jego tajemnic, docieranie do prawdy o regułach rządzących jego losami i stawianie pytań o sprawy najważniejsze, to zasadnicze zadania i zasady w pracy uczonego. Tym powinien się kierować, to powinno mu przyświecać, w przeciwnym razie zamienia się on w rzekomego nauczyciela, który powtarza jedynie cudze prawdy, zatracając w ten sposób osobistą wiarygodność i autorytet wobec kolejnych pokoleń swoich uczniów – powiedział  prof. Antoni Różalski, rektor UŁ w czasie II Gali wręczenia Nagrody w 2016 r.

Patronem Nagrody jest Profesor Tadeusz Kotarbiński – pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitny etyk, filozof i wykładowca akademicki. Dorobek profesora zwraca uwagę na to, jak istotna w pracy wykładowcy akademickiego jest etyka i rola „opiekuna spolegliwego”, czyli człowieka wrażliwego na potrzeby innych, empatycznego, otwartego.

Więcej o nagrodzie i jej poprzednich edycjach na stronie nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl i

https://www.youtube.com/watch?v=3EndRK-Vr9I

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)