Aktualności
Życie akademickie
20 Października
Fot. Przemysław Stanula
Opublikowano: 2022-10-20

Nowa Katedra Jean Monnet na UAM

Dostęp i korzystanie z informacji w Internecie – to temat projektu dydaktyczno-naukowego, który realizować będzie nowo powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Jean Monnet. Pokieruje nią prof. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska z Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Jean Monnet Chair to prestiżowy grant unijny przyznawany przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) profesorom uniwersyteckim na utworzenie katedry w dziedzinie studiów europejskich. Celem inicjatywy jest podejmowanie szerokiej aktywności naukowo-badawczej poświęconej Unii Europejskiej, obejmującej w szczególności proponowanie oferty dydaktycznej, prowadzenie badań, wydawanie publikacji, organizowanie wydarzeń naukowych czy kierowanie inicjatyw popularyzatorskich.

W ramach uruchomionej właśnie Katedry Jean Monnet na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany będzie projekt naukowy „Digital Single Market and the Free Flow of Information”.

Jego celem jest zbadanie ram prawnych i polityk unijnych dotyczących swobodnego przepływu informacji w kontekście jednolitego rynku cyfrowego. To odpowiedź na potrzebę zwiększania świadomości społecznej odnośnie podstaw prawnych dotyczących dostępu do informacji i korzystania z niej w Internecie w kontekście transformacji cyfrowej. Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku oraz swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka – wyjaśnia prof. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (na fot.) z Wydziału Prawa i Administracji UAM, która kieruje otwartą 19 października jednostką.

Projekt obejmuje także działalność dydaktyczną: wykłady kursowe i seminaria, kierowane do polskich i zagranicznych studentów i doktorantów.

Celem jest również wyjście poza mury uczelni, by zadedykować ciekawe inicjatywy edukacyjne uczniom szkół średnich i zainteresowanym członkom społeczeństwa w ramach Uniwersytetu Otwartego. Do dyskusji o prawnych ramach przepływu informacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego zaproszeni zostaną eksperci z instytucji unijnych. Projekt kładzie również nacisk na wspieranie młodych naukowców i przewiduje spotkania studencko-doktoranckie, w ramach których będą oni mogli zaprezentować wyniki swoich badań – dodaje prof. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska.

Naukowcy z WPiA UAM planują także organizację webinarium młodych naukowców otwartego dla publiczności, opracowanie materiałów warsztatowych, w tym wideopodcastów, oraz organizację międzynarodowej konferencji naukowej i przygotowanie e-booka.

Katedrę tworzą pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego: obok prof. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej także dr Igor Nestoruk i dr Miłosz Malaga.

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)