Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Źródło: www.umb.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-20

Nowa prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Prof. Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Na czele organizacji stanie w 2023 roku po zakończeniu kadencji prof. Konrada Rejdaka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Władze organizacji na kolejną kadencję wybrano podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który odbywał się w Warszawie. Prezesem elektem została prof. dr hab. Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodnicząca białostockiego oddziału PTN, zastępca kierownika Kliniki Neurologii UMB i sekretarz zarządu PTN w kadencji 2017–2020.

Jest ekspertem w dziedzinie epidemiologii, patogenezy i leczenia stwardnienia rozsianego. W 1992 roku ukończyła  Wydział Lekarski ówczesnej Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując, z wynikiem bardzo dobrym, dyplom lekarza. W latach 1992–1996 pracowała jako asystent w Zakładzie Farmakologii. W 1995 roku obroniła tezy pracy doktorskiej pt. „Wpływ losartanu, selektywnego inhibitora receptorów angiotensynowych typu 1, na behawioralne efekty angiotensyny II”. W 1993 roku rozpoczęła w ramach wolontariatu specjalizację z neurologii. Szkolenie specjalizacyjne kontynuowała od 1996 roku jako pracownik etatowy Kliniki Neurologii AMB, zdając z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia (1998) i II stopnia (2001). W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Ocena znaczenia gelsoliny w diagnostyce i patogenezie wybranych chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego”. Przez 2 lata (marzec 2015 – marzec 2017) kierowała Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1 kwietnia 2017 roku pracuje w Klinice Neurologii jako adiunkt i zastępca kierownika kliniki. Od 2015 roku pełni też obowiązki konsultanta ds. neurologii w woj. podlaskim. W 2018 roku otrzymała nominację profesorską.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na etiopatogenezie chorób zapalnych i demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego. W szczególności obejmują badania nad rolą białek wiążących aktynę w patogenezie procesu zapalnego oraz poszukiwanie markerów neurodegeneracji w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne zostało założone w 1933 roku. Zrzesza osoby pracujące w dziedzinie nauk neurologicznych. Obecnie skupia 1600 członków. Celem PTN jest: popieranie rozwoju nauki w zakresie neurologii i związanych z nią gałęzi nauki; reprezentowanie neurologii polskiej w kraju i za granicą; rozpowszechnianie i propagowanie zdobyczy nauki wśród neurologów i lekarzy innych specjalności oraz wdrażanie ich do pracy naukowej; współudział w doszkalaniu lekarzy w zakresie chorób układu nerwowego. W kadencji 2020–2023 funkcję prezesa pełni prof. Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

MK, źródło: UMB

 

Dyskusja (0 komentarzy)