Aktualności
Życie akademickie
26 Czerwca
Źródło: YouTube
Opublikowano: 2023-06-26

Nowa prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Prof. Mirosława Grabowska zastąpiła prof. Krzysztofa Koneckiego na stanowisku prezesa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest czternastą osobą w historii organizacji, która stanęła na jej czele. 

Walne Zgromadzenie Delegatów PTS obradowało w minioną sobotę 24 czerwca. Wybierano nowe władze organizacji na kadencję 2023–2026. Jedyną kandydatką na stanowisko prezesa była prof. Mirosława Grabowska z Katedry Metodologii i Teorii Socjologicznej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Została wybrana jednogłośnie, zastępując w roli sternika prof. Krzysztofa Koneckiego, który kierował Polskim Towarzystwem Socjologicznym od 2017 roku.

Prof. dr hab. Mirosława Grabowska jest zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończyła studia w Instytucie Socjologii (1972). W tej samej jednostce uzyskała stopień doktora (1982) i doktora habilitowanego (2005). Trzy lata temu została profesorem nauk społecznych. Specjalizuje się w metodologii, socjologii polityki oraz socjologii religii. Przez ostatnie 15 lat szefowała Centrum Badania Opinii Społecznej. Wykładała też w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, pracowała również w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Napisała (wspólnie z Tadeuszem Szawielem) Budowanie demokracji (2001 i 2003); Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku (2004); Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji (2018); The Post-communist Cleavage. Social Bases of Politics in Poland after 1989 (2021). Była visiting scholar na Stanford University (USA), fellow w Institute for Advanced Study, Princeton (USA), visiting professor na University of Wisconsin – Madison (USA) oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy).

Polskie Towarzystwo Socjologiczne powstało w 1957 roku. Obecnie liczy około 1,1 tys. członków. Celem organizacji jest: popieranie rozwoju socjologii, upowszechnianie wiedzy socjologicznej, kształtowanie etyki zawodowej socjologów oraz reprezentowanie interesów jej członków w zakresie działalności naukowo-zawodowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)