Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Źródło: Facebook/Ewa Staruch
Opublikowano: 2021-01-17

Nowa przewodnicząca FUniP

Ewa Staruch, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, została nową przewodniczącą Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpi na tym stanowisku Wojciecha Skrodzkiego, który kierował organizacją przez ostatnie dwie kadencje.

Nowe władze Forum Uniwersytetów Polskich wybrano w sobotę 16 stycznia. Funkcję przewodniczącej w kadencji 2021 będzie pełnić Ewa Staruch, studiująca pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 roku jest przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów tej uczelni. Wcześniej w Zarządzie stała na czele Komisji Kultury. W 2018 roku była akademicką wicemistrzynią Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.

W skład Prezydium FUniP weszli ponadto: Maciej Pischka z Uniwersytetu Opolskiego, Maciej Sikorski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Michał Jerz z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Michał Żelazko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi jedną z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich. Organizuje m.in. Galę Laurów Uniwersyteckich. Celem działalności Forum jest reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów, wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP, rozwijanie współpracy między tymi samorządami, troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego, wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej. Forum zrzesza obecnie samorządy studenckie z 21 uczelni.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: