Aktualności
Życie akademickie
30 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-30

Nowa przewodnicząca IROs Forum z Uniwersytetu Łódzkiego

Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ, została wybrana przewodniczącą IROs Forum, czyli sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Organizacja zrzesza 20 szkół wyższych z całej Polski. Wybór Liliany Lato jest wyrazem uznania dla międzynarodowej działalności UŁ. Na uczelni studiuje już ok. 2000 studentów zagranicznych.

IROs działa od dziesięciu lat. Celem organizacji, zrzeszającej m.in. uniwersytety Jagielloński, Warszawski, Wrocławki, Gdański, UMK czy UAM oraz politechniki z Gdańska, Wrocławia czy Łodzi, jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów. IROs Forum jest też ciałem doradczym m. in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet Łódzki bardzo dynamicznie rozwija działalność międzynarodową. Jednym z widocznych rezultatów tej pracy jest podniesienie liczby studiujących tutaj obcokrajowców. Jeszcze w roku akademickim 2013/2014 na UŁ studiowało w sumie 691 zagranicznych studentów, w ubiegłym roku już 1741, w tym roku ta liczba przekroczy 2.000.

– Bycie przewodniczącą Rady Forum to zaszczyt, a także wyróżnienie dla całej uczelni za działania w zakresie umiędzynarodowienia. To dostrzeżenie faktu, że na Uniwersytecie Łódzkim, w ramach różnych programów, na różnych studiach uczy się już kilka tysięcy cudzoziemców reprezentujących prawie 100 narodowości świata – mówi Liliana Lato.

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ stworzyło specjalną aplikację dla zagranicznych studentów SmartUni. Aplikacja została nagrodzona przez MNSW w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”, a następnie zdobyła nagrodę EUPRIO – Stowarzyszenia Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich. Od dwóch lat na Uniwersytecie Łódzkim, w czasie inauguracji roku akademickiego, wśród immatrykulowanych studentów obecni są cudzoziemcy, a ślubowanie składane jest po polsku i po angielsku. Aktualnie realizowany jest projekt University Diversity – Uniwersytet Różnorodny, akcja mająca pokazać dzisiejszy Uniwersytet Łódzki jako uczelnię nie tylko różnorodną pod względem naukowym, ale także kulturowym.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)