Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Źródło: GUMed
Opublikowano: 2022-12-28

Nowa przewodnicząca IROs Forum

Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będzie nową przewodniczącą International Relations Offices Forum (IROs Forum). Zastąpi na tym stanowisku Martę Foryś, która kierowała siecią od 2021 roku.

IROs Forum powstało w 2006 roku. To sieć biur współpracy międzynarodowej skupiająca obecnie 28 polskich uczelni. Celem jej działań  jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej poprzez: wymianę informacji i przykładów dobrych praktyk, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

W 2023 roku na czele IROs Forum stanie Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. umiędzynarodowienia uczelni i koordynatorka Programu Erasmus+ w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie zasiada w Komitecie Sterującym IROs Forum. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia uczelni (w tym różnic międzykulturowych), współpracy i mobilności międzynarodowej, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, wsparcia, relacji i integracji zagranicznej części społeczności uczelni. Należy do European Association for International Education (EAIE), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 r.) czy Stowarzyszenia PRom.

Promuje GUMed za granicą m.in. poprzez media społecznościowe, organizuje i współorganizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z agencjami rekrutacyjnymi, publikuje teksty nt. umiędzynarodowienia oraz tworzy sieci współpracy. Jest przedstawicielką uczelni w licznych projektach dotyczących umiędzynarodowienia: Ready, Study, Go, Poland!Study in PolandStudy in PomorskieModel Wspierania Imigrantów i Imigrantek oraz Model Równego Traktowania. Koordynowała działania w ramach inicjatywy Study in Pomorskie. Jest autorką i współtwórczynią wielu wydarzeń i kampanii mających na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych społeczności akademickiej oraz wsparcia i integracji jej zagranicznej części, w tym kampanii Kultura Szacunku oraz Roku Komunikacji i Integracji Społeczności GUMed. Zdobyła również tytuł Gwiazdy Marketingu w konkursie Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2018 organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

MK, źródło: GUMed

 

Dyskusja (0 komentarzy)