Aktualności
Życie akademickie
02 Grudnia
Fot. Jacek Szabela
Opublikowano: 2022-12-02

Nowe centrum badawcze na Politechnice Łódzkiej

W Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otwarto nowe Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej.

W nowej jednostce na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej będą prowadzone interdyscyplinarne prace badawcze z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i nauk o życiu. Dotyczą one poszukiwania związków użytecznych w nowoczesnej diagnostyce medycznej, jak również nowych cząsteczek aktywnych biologicznie i wpisują się w zestawienie zagadnień niezwykle istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka.

Główny nurt prac zostanie nakierowany na badania z obszaru technik omicznych, poszukujących markerów i biomarkerów w chorobach: krążeniowych, nowotworowych czy zakaźnych, a także korelacji z ich dalekofalowymi skutkami, m.in. chorobami o podłożu autoimmunologicznym czy też zakażeniami patogenami chorobotwórczymi – wyjaśnia prof. Łukasz Abrecht, prorektor ds. nauki w PŁ i dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PŁ.

Poszukiwania biomarkerów z wykorzystaniem nowoczesnych technik analityki chemicznej w badaniach omicznych zaowocują nowymi strategiami badań analitycznych, procedur analitycznych oraz walidacji dotychczasowych metod.

W ramach Centrum doposażone zostały dwa niezależne laboratoria, tworzące komplementarną sieć badawczą Wydziału Chemicznego PŁ: Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego – ukierunkowane na badania strukturalne i metabolomiczne związków aktywnych biologicznie, oraz Laboratorium Spektrometrii Mas i Technik Łączonych – ukierunkowane na badania nielotnych i wielkocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie oraz badania proteomiczne.

Dzięki środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego nowoczesne pracownie zostały doposażone w spektrometr NMR oraz wysokorozdzielczy spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym. W skład Centrum weszło istniejące już rozproszone Laboratorium Chromatografii Gazowej i Technik Sprzężonych.

Szeroka współpraca naukowa zarówno międzyuczelniana, jak i międzynarodowa prowadzona przez pracowników utworzonego Centrum pozwoli świadczyć usługi na najwyższym poziomie na rzecz przedsiębiorców, przyczyniając się do powstania silnych powiązań nauki z przemysłem całego regionu – zapowiada prof. Albrecht.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)