Aktualności
Życie akademickie
18 Stycznia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2023-01-18

Nowe laboratorium na Politechnice Krakowskiej

Wydziałowe Laboratorium Badawcze z aparaturą do prowadzenia badań fizyko-chemicznych powstało w Politechnice Krakowskiej. Inwestycja pochłonęła blisko 7 mln zł.

Pracownia powstała na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Została wyposażona w najwyższej klasy sprzęt do prowadzenia badań fizyko-chemicznych w wielu obszarach nauki i przemysłu. Mogą z niego skorzystać nie tylko badacze i studenci WIiTCh, ale też innych wydziałów uczelni oraz zewnętrznych jednostek naukowych. Nowe centrum badawcze ma też bogatą ofertę dla partnerów przemysłowych. Impulsem do jego uruchomienia był dynamiczny rozwój zespołów badawczych wydziału. Zaowocował on m.in. wysoką oceną jakości działalności naukowej w ostatniej ewaluacji (kategoria A dla dyscypliny inżynieria chemiczna) oraz licznymi sukcesami naukowców WIiTCh w konkursach grantowych i na wystawach wynalazków.

Oferta nowego laboratorium obejmuje badania metodą wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii elektronowej, jakościową i ilościową analizę składu chemicznego w mikroobszarach metodą SEM\EDS oraz jakościową i ilościową analizę składu fazowego metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, pomiary metodą SAXS, XRR, a także wysokotemperaturowe pomiary metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. Laboratorium wyposażono w najbardziej zaawansowane obecnie narzędzia badawcze, m.in. wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Apreo 2 S LoVac (Thermo Fisher Scientific), proszkowy dyfraktometr rentgenowski SmartLab SE (Rigaku), spektrometr Agilent 4210 MP AES czy mikroskop sił atomowych COREAFM.

Nowy mikroskop skaningowy pozwala na powiększenie badanych próbek nawet o milion razy, ma rozdzielczość do pół nanometra, a w niskiej próżni ok. 1 nanometra. Badania wykonywane za jego pomocą mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach nauki i przemysłu – podkreśla dr inż. Artur Jaroń, opiekun Wydziałowego Laboratorium Badawczego WIiTCH.

Z kolei nowoczesny dyfraktometr pozwala poznać z najwyższą dokładnością skład poddawanej analizie substancji i jej budowę krystaliczną. Aparat jest wyposażony dodatkowo w przystawki, rozszerzające jego możliwe badawcze.

Jedną z nich jest komora wysokotemperaturowa HTK 1200N, która umożliwia wykonanie pomiarów w temperaturze do 1200 stopni Celsjusza. Mamy też przystawki do pomiaru w kapilarach czy przystawkę niskokątową, która pozwala badać warstwy naniesione na powierzchnię próbki. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie wydzielić bardzo cieniutką warstwę z powierzchni badanego materiału i sprawdzić jak jest zbudowana – wyjaśnia mgr inż. Adam Kuc, członek zespołu badawczego nowego laboratorium.

Zakres badań, które można podejmować w nowym laboratorium, jest bardzo szeroki: obejmuje tematy z obszarów technologii i inżynierii chemicznej, katalizy, chemii, w tym chemii farmaceutycznej, a także biotechnologii przemysłowej, nanotechnologii i nanomateriałów, inżynierii materiałowej, fizyki, bioinżynierii, inżynierii środowiska.

Będzie tu można realizować najbardziej aktualne wyzwania naukowe – podkreśla prof. Zbigniew Wzorek, prodziekan WIiTCh ds. nauki. – Od projektów związanych z technologiami energooszczędnymi – badaniami alternatywnych źródeł energii czy zagospodarowani odpadów w celach energetycznych, przez badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego, procesów wytwarzania szerokiej gamy nanomateriałów oraz ich kompozytów, opracowywania nowych substancji aktywnych, służących do produkcji leków, opracowywania receptur ekologicznych kosmetyków, odkrywania nowych metod celowanego transportu leków – po modelowanie procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych – wymienia prodziekan WIiTCh.

Z laboratorium będą mogli korzystać także studenci i doktoranci, prowadzący badania w ramach swoich prac dyplomowych i doktorskich.

Co ciekawe, w nowym laboratorium przyjazne środowisku będą nie tylko tematy badań. Nowy sprzęt badawczy także jest znacznie bardziej ekologiczny niż starsze urządzenia tego typu (np. wykorzystywana do chłodzenia urządzeń woda pozostaje w obiegu zamkniętym, start urządzenia następuje za pomocą plazmy mikrofalowej, a nie gazów palnych).

źródło:

Dyskusja (0 komentarzy)